Hoppa till innehållet
Eva Lindgren, doktorand i omvårdnad, LTU. Foto Erica Lång

Ny forskning om psykiatrivården

Publicerad: 22 april 2013

När unga vuxna flyttas över från Barn- och ungdomspsykiatrin till Vuxenpsykiatrin kan det innebära ett försämrat mående. Konsekvensen kan bli att de inte tar emot den vård som erbjuds. En tydlig planering utifrån individuella behov krävs för att överflyttningen ska bli lyckad. Det visar ny forskning vid Luleå tekniska universitet.

– BUP och Vuxenpsykiatrin har helt olika perspektiv och det blir ett stort steg för de unga vuxna. De blir myndiga och förväntas vara vuxna och kunna ta egna beslut om fortsatt vård och behandling. Dessutom mår de psykisk dåligt vilket gör det ännu mer komplicerat, säger Eva Lindgren, doktorand inom omvårdnad på institutionen Hälsovetenskap.

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, har ett familjefokus, medan Vuxenpsykiatrin fokuserar på individen. Finns inte stödet från närstående vid överflyttningen är risken att de unga vuxna faller mellan stolarna och inte får den vård de behöver. Det krävs egen motivation och vilja, samtidigt som de unga vuxna behöver känna tillit till vården.

Att de närstående får vara delaktiga är ingen självklarhet eftersom de unga vuxna måste fatta beslut om delaktigheten.
– Finns en god relation till de närstående behöver det inte bli några problem, men har de ingen som hjälper dem är risken stor att de blir utan vård, säger Eva Lindgren.

I studierna har hon intervjuat personal från BUP och Vuxenpsykiatrin i fokusgrupper och gjort individuella intervjuer med unga vuxna och närstående. Resultatet visar att om överflyttningen ska bli lyckad behöver processen planeras i tid, medan föräldrarna är delaktiga, och att det jobbas parallellt från båda håll. För att samarbetet ska fungera måste personalen lära känna varandra och utgå från en gemensam samsyn. De behöver också avsätta både tid och resurser.
– Vid en lyckad överflyttning behöver det finnas en viss flexibilitet utifrån individuella behov. Andra studier visar att det finns samma problematik inom andra vårdområden, säger Eva Lindgren.