Hoppa till innehållet
Redan före jul kan namnbytet komma att slå igenom. Den kull sjukgymnaststudenter som då avslutar sin utbildning kan bli de första som utexamnineras som fysioterapeuter.

Ny titel när anrikt yrke byter namn

Publicerad: 3 december 2013

Ett anrikt yrke byter namn - sjukgymnast blir fysioterapeut.
Riksdagen väntas den 16 december fatta beslut i frågan och ge besked om när exempelvis examen i sjukgymnastik ska börja kallas fysioterapeutexamen.
-Det kan bli så redan för studenterna som går ut nu till jul, säger Lars Nyberg, professor i sjukgymnastik vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet, LTU.

Bakgrunden till namnbytet är dels en anpassning till internationella förhållanden, dels att ordet sjukgymnastik är föråldrat.

-Det är ett vackert ord, men också ett gammalt ord som signalerar gymnastik för sjuka.  Det fångar inte vad vi gör i dag, säger Lars Nyberg.

-Fysioterapi, jag försöker vänja mig vid att använda det ordet, är i dag en terapeutisk inriktning som handlar om människans kropp och rörelser. Den innehåller både vad som traditionellt förknippas med sjukgymnastik men har också inslag av till exempel ergonomi och hälsofrämjande åtgärder, säger han.

Gamla titeln finns kvar

De nya begreppen fysioterapeut och fysioterapi kommer att användas parallellt med sjukgymnast och sjukgymnastik under lång tid.

-Den  som i dag är sjukgymnast kommer att kunna ansöka om att få kalla sig fysioterapeut, men man behöver inte göra det. Det går bra att kalla sig sjukgymnast även i fortsättningen, säger Lars Nyberg.

Inom utbildningsväsendet innebär namnbytet en stor administrativ utmaning. Namn på utbildningsprogram, kurser och examensbevis måste exempelvis ändras.

-Här vid LTU kommer man eventuellt att behöva sätta in extraresurser för att hantera frågan, vi har signalerat behovet, säger Lars Nyberg.

Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, LSR, med cirka 12 000 medlemmar, byter den 1 januari 2014 namn till Fysioterapeuterna om riksdagen beslutar som förväntat.
 

Fakta: 200 år sedan sjukgymnastiken skapades
* Per Henrik Ling brukar kallas sjukgymnastikens fader. För 200 år sedan, 1813, skapade han Kungliga gymnastiska centralinstitutet (GCI) och började undervisa i så kallade medikal gymnastik.
* I Norrbotten har sjukgymnaster utbildats i 30 år sedan den första utbildningen starade vid Vårdhögskolan i Boden 1983.
* Forskningen i sjukgymnastik i Boden och senare vid Luleå tekniska universitet har sedan dess resulterat i publicering av mer än hundra artiklar i internationella tidskifter.
* Antalet citeringar i internationella vetenskapliga tidskrifter närmar sig tusen.