Hoppa till innehållet
Hjartstartare

Ny utbildning höjer kvaliteten inom vården

Publicerad: 25 januari 2013

Till hösten startar en ny master i Omvårdnad på Luleå tekniska universitet. Utbildningen är ett svar på en ökad efterfrågan på högre utbildning inom vårdyrket i länet.

– Det finns ett samband mellan ökad kompetens och ökad kvalitet. Specialistkompetens gör att patientsäkerheten ökar, säger Siv Söderberg, professor vid Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Grundutbildningen för sjuksköterskor som tar sjuksköterskeexamen är i dag tre år. Därefter väljer de flesta att läsa en specialistutbildning på ett år. Nu finns en möjlighet att dessutom ta en Masterexamen i Omvårdnad. Efter sin Masterexamen kan de dessutom gå en forskarutbildning på  fyra år.

- Det  är så roligt att vi nu har den här utbildningsmöjligheten vid Luleå tekniska universitet. Tidigare fick man bege sig utanför länet för den här typen av högre utbildning som sjuksköterska, säger Siv Söderberg.

Hon menar att det praktiska handlandet i vardagen bygger på ett teoretiskt kunnande. Att studera vidare ger inte bara inhämtandet av kunskaper, utan också fler verktyg att skaffa ny kunskap för att lösa problem i det dagliga arbetet.

Inom landstinget uppmuntras sjuksköterskor att vidareutbilda sig för att patientsäkerheten och patientvården ska höjas. Elsa Lehtonen, vårdchef inom NLL, anser att masterutbildningen kommer att förbättra kvaliteten inom vården i Norrbotten.

– Vi kommer vi att få nytta av den nya masterutbildningen i länet. Utveckling inom vården behövs och vi hoppas att få fler forskare som jobbar kliniskt ute i verksamheten.

Intresset för vidareutbildning för sjuksköterskor har ökat de senaste åren. Det märks både ute i verksamheten och på universitet.  Allt oftare kommer förfrågningar om vidareutbildning, något som inte hänt förut.
– Både grundutbildningen och specialistutbildningen har blivit akademiserad. Därmed finns ett ökat intresse för att ta nästa steg som är en master och sedan forskarutbildning. Masterutbildningen öppnar många nya dörrar, säger Siv Söderberg.