Fredrik Andersson har utbildat sig till specialistsjuksköterska med flera inriktningar vid LTU.

Prisad för livräddande insats

Publicerad: 19 september 2013

Specialistsjuksköterskan Fredrik Andersson har fått ta emot pris för ”Bästa livräddande insats” av FLISA (Föreningen för ledningsansvariga inom Svensk ambulanssjukvård).
Priset delades ut vid årets FLISA-dagar i Uppsala den 11 september.

Han fick priset för att han tillsammans med kollegor vidtagit exakt rätt åtgärder snabbt och korrekt i samband med att ett barn skadats svårt.
Det var läkare vid Karolinska institutet som uppmärksammat de åtgärder som gjorts och som troligtvis räddade livet på barnet.
Fredrik Andersson studerade år 2002/2003 till specialistutbildad sjuksköterska med inriktning mot anestesi vid Luleå tekniska universitet och arbetade därefter som anestesisjuksköterska i fyra år.
2006/2007 studerade han till specialistutbildad sjuksköterska med inriktning mot intensivvård, även då vid Luleå tekniska universitet.
Han har därefter arbetat som ambulanssjuksköterska i Luleå, Boden och Jokkmokk. Han har även arbetat vid armens jägarbataljon i Arvidsjaur och haft utomlandstjänstgöring.
Han är  mycket positiv till studierna vid Luleå tekniska universitet.
-Jag lärde mig att se helhetsperspektivet och förstå vad som hänt med patienten och vilken vård han eller hon behöver akut. Men jag lärde mig även att se behoven för fortsatt vård.
Just de åtgärder han vidtog vid det aktuella vårdtillfället var moment som ingick i specialistutbildningen, exempelvis att sätta intraossiösa nålar, göra en snabb bedömning och åtgärda dessa.
Fredrik betonar att han var en i teamet och att det var de tillsammans som stod för  den viktiga insatsen.
Han påpekar också hur betydelsefullt det är att känna sig trygg med sina kollegor.