Hoppa till innehållet
Catharina Nordin har bara forskat i två och ett halvt år men har redan fått stor uppmärksamhet.

Prisas för forskning om teamarbete mot smärta

Publicerad: 21 november 2013

Catharina Nordin, sjukgymnast och forskare har tilldelats Norrbottensakademiens (NOAK) hälsovetenskapliga pris 2013.
-Jag blev överraskad men faktiskt väldigt glad. Jag är ju novis i den akademiska världen, trots att jag är till åren, säger den 50-åriga pristagaren från Piteå.

Priset är på 10 000 kronor och delades ut den 20 november.

-Jag ska försöka använda pengarna till att ta mig iväg på en världskongress i sjukgymnastik och kanske få presentera min forskning, säger Catharina Nordin.
Hon är doktorand vid Luleå tekniska universitet, LTU, och Norrbottens läns landsting.

Catharina Nordin får NOAK-priset dels för sin forskning om behandling av långvarig smärta och ohälsa, dels för en artikel om forskningen som publicerats i den ansedda Journal of Rehabilitation Medicine.

-Artikeln är den första som belyser patientdelaktighet i multimodal smärtrehabilitering (MMR) inom primärvården och därför har det varit ett stort intresse för den, säger Catharina Nordin.

Catharina Nordin LTU NLL
Den prisade artikeln ingår i Catharina Nordins licentiatavhandling som just blivit färdig.

Multimodal smärtrehabilitering innebär att personal från flera olika yrkesområden samverkar för att hjälpa en patient, exempelvis läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator/psykolog.

Hjälp via internet

Artikeln bygger på forskning som gjorts med utgångspunkt från intervjuer med patienter i yrkesverksam ålder vid Furunäsets hälsocentral i Piteå, där Catharina Nordin arbetat i många år.

Patienternas var mycket positiva till att behandlas av MMR-team.

Catharina Nordins forskning ingår i Rhesamprojektet, ett nationellt projekt med syftet att minska långtidssjukskrivningarna.

I sin fortsatta forskning ska Catharina Nordin bland annat studera i vilken mån ett internetbaserat självhjälpsprogram kan användas för att hjälpa patienter med långvarig smärta.


-Det kan bli ett viktigt verktyg ute i primärvården om det fungerar, säger Catharina Nordin.

 

Norrbottensakademiens motivering till priset
Catharina Nordin  får Norrbottensakademiens hälsovetenskapliga pris 2013 för ett starkt doktorandarbete och publicerad artikel i en högt rankad vetenskaplig tidskrift

Forskningen sker i samverkan mellan landsting och universitet under vetenskaplig ledning av professor Gunvor Gard, LTU, tillika Catharinas huvudhandledare.