Allt fler forskningsrapporter visar att österländska metoder som tai-chi och qigong har positiva effekter på hälsan.

Qigong och tai-chi på sjukgymnastprogrammet

Publicerad: 25 oktober 2013

Alternativ medicin ges nu plats i undervisningen på sjukgymnastprogrammet vid Luleå tekniska universitet. För första gången kommer studenterna i november att få en orientering om qigong och tai-chi ur ett rehabiliteringsperspektiv.

-Vi tar inte in det här för att det är hippt utan för att det kommer allt fler forskningsrapporter om att österländska metoder som qigong och tai-chi har positiva effekter på människors hälsa.  Då är det viktigt att ta in det i utbildningen, säger Irene Vikman, lektor vid Institutionen för hälsovetenskap.

-Jag jobbar själv med fallolyckor och där har det visat sig att tai -chi har en förebyggande effekt, säger hon.
-Förklaringen  är väl inte helt klarlagd, men tai-chi handlar om att träna styrka, rörlighet, koordination och innefattar också ett mått av mindfulness, och det tycks minska risken för att man ska falla, säger Irene Vikman.

Studenterna som går tredje terminen vid sjukgymnastprogrammet i Luleå kommer att få prova på qigong och tai-chi under en halvdag.Tanken är att inslaget ska permanentas i utbildningen.

-Generellt finns det i det hälsovetenskapliga forskningssamhället ett intresse att studera österländska metoder, säger Irene Vikman.
-Nyligen kunde vi till exempel läsa om en pågående studie inom primärvården i Skåne, där medicinsk yoga erbjuds som behandling till personer med förhöjt blodtryck, säger hon.

Qigong brukar beskrivas som en hälsogymnastik av kinesiskt ursprung.
Tai-chi är en långsam gymnastikform/rörelsemeditation, besläktad med qigong.