Hoppa till innehållet
Fullt av studenter på LTU:s Regnbågsallé

Rekordmånga sökande till LTU

Publicerad: 17 april 2013

Sista ansökningsdag till universitet och högskolor har passerat och aldrig tidigare har Luleå tekniska universitet haft så många förstahandssökande till sina program. Resultatet visar att totalt 18 % fler än 2012 har sökt till Luleå tekniska universitet, medan motsvarande för riket är 6,5 %. LTU:s civilingenjörsutbildningar har fått hela 24 % fler förstahandssökande.

Johan Sterte, rektor Luleå tekniska universitet
Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet

- Jag är som vanligt väldigt glad men inte förvånad eftersom vi arbetar genomtänkt och koordinerat med studentrekrytering och marknadskommunikation. Dessutom har vi redan sedan tidigare ett gott renommé som ett universitet med hög kvalitet på vår utbildning och forskning som tidigare studenter och andra ambassadörer för vidare i olika delar av landet, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet.

18 % fler sökande inför höstterminen innebär en kraftig ökning för Luleå tekniska universitet och motsvarar drygt 660 fler sökande jämfört med 2012. Det är ett resultat som kraftigt överstiger genomsnittet för riket, där ökningen är 6,5 %.

Inom civilingenjörsutbildningarna, som fått 24 % fler sökande, är det Datateknik och Hållbar energiteknik som ökar allra mest jämfört med 2012. Till båda utbildningarna är det mer än dubbelt
så många som sökt jämfört med 2012. Den största ökningen för högskoleingenjörer visar Bilsystemteknik som mer än fördubblat antalet sökande jämfört med 2012.

Inom de samhällsvetenskapliga utbildningarna är det Systemvetenskap och Civilekonom som ökar mest. En annan utbildning där antalet sökande ökat kraftigt är Arbetsterapeut, som fått nästan dubbelt så många sökande jämfört med 2012. LTU:s utbildning till Arbetsterapeut var den enda i landet som i en kvalitetsgranskning av f.d. Högskoleverket gavs betyget ”Mycket hög kvalitet”.