Niklas Lehto är sammankallande i rekryteringsgruppen. Han är nöjd med det stora intresset för den nya professorstjänsten.

Stort intresse för ny professur i medicinsk teknik

Publicerad: 10 december 2013

Fem personer har sökt den nyinrättade tjänsten som professor och ämnesföreträdare i medicinsk teknik för hälsovård.
-Vi är nöjda med att intresset är så stort, säger Niklas Lehto, avdelningschef vid Institutionen för hälsovetenskap och sammankallande i universitetets rekryteringsgruppen.

-En är internsökande, fyra är externa, säger han.

Rekryteringen inleddes i höstas. Nu ska rekryteringsgruppen hitta externa granskare som ska bedöma de sökandes kompetens och ge ett utlåtande.

Beslut om vem som ska anställas fattas senare av anställningsnämnden vid LTU.

Tidigast sommaren 2014 väntas den nya professorn vara på plats vid Institutionen för hälsovetenskap.

Forskningsämnet medicinsk teknik för hälsovård hörde till för några år sedan till Institutionen för system- och rymdteknik.

När den dåvarande professorn och ämnesföreträdaren i ämnet lämnade sin tjänst återbesattas inte tjänsten och forskningsämnet har varit vilande.

Under senvåren 2013 flyttades det över till Institutionen för hälsovetenskap. Ämnet hör dock fortfarande till den tekniska fakulteteten.

-När en professor/ämnesföreträdare rekryterats är tanken att ämnet ska växa. En lektor och doktorander ska anställas för att få igång forskningsverksamheten, säger Niklas Lehto.