Hoppa till innehållet
Ulrik Röijezon, forskare inom sjukgymnastik. Foto: Erica Lång

Universitets stora satsning inom musikers hälsa

Publicerad: 13 juni 2013

I juni hölls den första nordiska konferensen om musikers hälsa på Luleå tekniska universitet. Universitetet har med olika satsningar tagit stafettpinnen och har blivit en av de ledande aktörerna i Sverige inom området.

Luleå tekniska universitet och institutionen för Hälsovetenskap är en av de mest drivande krafterna i landet med att jobba för musikers hälsa. En av satsningarna är konferensen Musicians´ Health and Performance. 1st Nordic Conference 2013, som fokuserar på den eftersatta yrkesgruppens arbetshälsa med workshops, presentationer och föreläsare från Norden och övriga världen.   

Nytt rikstäckande projekt

Konferensen blir också startskottet för projektet Rikstäckande Företagshälsovård för Artister och Musiker, som ska utveckla företagshälsovården för musiker och artister. Institution för Hälsovetenskap leder projektet tillsammans med representanter från andra viktiga aktörer, såsom fackförbund, företagshälsovård och forskargrupper. Syftet är att skapa ett nationellt nätverk med aktörer inom området.
– Sverige ligger steget efter till exempel Australien, USA och England med att ha en specialiserad företagshälsovård och medicinsk kompetens riktad mot musiker och artister. Området är under uppbyggande och projektet är en viktig del i utvecklingen. Konferensen är ett bra tillfälle att hitta medverkande till att skapa ett brett nätverk, säger Ulrik Röijezon, projektledare och forskare inom sjukgymnastik.

Idén är att sprida kompetens inom området och erbjuda tjänster oberoende av lokalisation och anställningsform. Resultatet av projektet ska leva vidare med ett rikstäckande nätverk med en gemensam webbsida där aktörer, som specialist kliniker, företagshälsovård och andra som erbjuder tjänster inom området, kan registrera sig för att samverka och skapa team över hela landet.

Även utbildningar ska hållas inom musikers hälsa och behov inom olika kategorier och yrkesgrupper.
– Konferensen startar processen och vi kommer att avsluta dag två med en paneldiskussion kring frågeställningarna och hur vi går vidare, säger Ulrik Röijezon.

Studieresultat om jazzmusikers hälsa

Under konferensen presenterar sjukgymnaststudenter vid LTU tillsammans med Ulrik Röijezon resultatet av en mindre studie som gjorts på en storbandsorkester i Norrbotten. Förstudien har fokuserat på professionella jazzmusikers hälsa och besvär, en musikergrupp som är väldigt lite studerad. I jämförelse med andra nya studier som gjorts på symfoni- och opera musiker i Danmark och England hade jazzmusikerna betydligt mindre besvär.
– Studien är så liten att vi bara kan spekulera kring resultaten, men vi skulle vilja studera detta i större skala. Kanske finns det något i deras arbetssituation som skulle vara fördelaktigt även för andra professionella musikergrupper.

Universitetets stora satsningar

På institutionen Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet byggs även ett toppmodernt laboratorium som möjliggör analys av musikers rörelser och rörelsekontroll. Det unika med rörelselabbet är att fem av sex institutioner på universitet ser samverkansmöjligheter inom innovation, forskning och utbildning. Laboratoriet beräknas sättas i bruk under hösten.

Förutom konferensen och företagshälsovårdsprojektet pågår ett antal projekt där musikers hälsa ligger i fokus. Bland annat kommer studien kring jazzmusiker utökas och senare även inkludera svenska opera- och symfoniorkestrar.
– Det mycket på gång med olika projekt, rörelselaboratoriet och den återkommande konferensen. Det känns väldigt roligt att det är Luleå tekniska universitet som driver på och satsar stort på området, säger Ulrik Röijezon.

Under dagen meddelades att nästa konferens Musicians’ Health and Performance. 2nd Nordic Conference 2015 kommer att arrangeras i Odense, Danmark.

Läs tidigare publicerade artiklar.