Hoppa till innehållet
Mia Tossavainen, projektledare, Lotta Berglund, projektarbetare, Catrine Kostenius, Hälsovetenskap, och Kristina L Nilsson, Arkitektur.

Ytterligare medel till projektet Hälsa på hal is

Publicerad: 31 juli 2013

I pilotprojektet Hälsa på hal is studerades hur kyla, is och mörker kan användas som en resurs för god hälsa. Nu förlängs studien fram till 2014 med syfte att samarbeta med forskare och praktiker i Norge och Finland.

Målet med förundersökningen är att ge ett förbättrat underlag och metoder för planering av attraktiva utomhusmiljöer i kallt klimat. Miljöerna ska locka människor i alla åldrar till fysisk aktivitet och umgänge.

I den första studien gjordes två workshops med forskare och 25-30 experter som representerar kommunens förvaltningar, företag och invånare. Syftet var att ta reda på vad som lockar människor att vistas utomhus på vintern och hur informationen kan användas av stadsplanerare. Resultatet visade att människor lockas av lättillgängliga aktiviteter och utflyktsmål.
– Utevistelser ger också ro i själen och är avstressande, vilket också stärker människors hälsa, säger projektledare Mia Tossavainen.

Fokus på praktikers åsikter

Med hjälp av EU-medel tar nu projektet ytterligare ett kliv mot våra grannländer. De norra delarna i Norge och Finland har liknande förhållanden med kallt klimat, basindustri och glesbygd i inlandet. Uleåborgs Universitet i Finland har redan gått med i projektet och nu undersöks intresset på det norska universitetet i Tromsö.

– Det handlar om att utveckla regionen och utgå från vad som får människor att trivas för att kunna locka nya invånare, företagare och turister. Det kan vi i de nordiska länderna samarbeta kring, säger Mia Tossavainen.

Nu ligger fokus på planerarnas och företagens åsikter om hur de attraktiva hälsofrämjande miljöerna kan planeras för att realiseras.

Tvärvetenskapligt arbete

Projektet förlängs fram till mitten av år 2014 då en ansökan till ett treårigt projekt ska göras. Arbetet är tvärvetenskapligt mellan forskargrupper inom Hälsovetenskap med Catrine Kostenius och Arkitektur med Kristina L Nilsson, som vetenskapliga ledare. Forskargrupperna arbetar på olika sätt med människors hälsa och samarbetar för första gången. I projektet deltar även kommuner och företag.
– Det är ett unikt projekt som fyller ett behov i samhället där vi ser att det finns tydliga kopplingar mellan samhällsbyggnad och hälsovetenskap, vilket kan leda till ytterligare samarbeten, säger Mia Tossavainen.

Läs tidigare publicerade artiklar: