Hoppa till innehållet
Cecilia Nyström är intensivvårdssjuksköterska på Sunderby sjukhus. På deltid arbetar hon också med utbildningen av specialistsjuksköterskor vid Institutionen för hälsovetenskap.

AKA-lärarna en bro till vården

Publicerad: 11 februari 2014

Ena dagen i tjänst på intensiven, nästa dag på universitetet för att undervisa.
Ett femtontal yrkesverksamma sjuksköterskor är på deltid knutna till vårdutbildningarna vid LTU som adjungerade kliniska adjunkter (AKA).

-Akorna är viktiga för utbildningen och studenterna genom att de är en länk till den kliniska verksamheten, säger Åsa Engström, chef för Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap.

Carl-Henrik Sirkka LTU
Carl-Henrik Sirkka, längst till vänster, är ambulanssjuksköterska ock AKA. Här deltar han i en övning för studenter som ska bli specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård.

De flesta akorna har sin grundanställning inom Norrbottens läns landsting (NLL), en är anställd i Luleå kommun.

Arbetstiden för AKA-uppdraget varierar mellan 10-50 procent.

En av akornas huvuduppgifter är att handleda och bedöma studenterna under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ute på sjukhus eller andra arbetsplatser.

De deltar även i undervisningen på universitetet och är med vid övningar och laborationer.

Carl-Henrik Sirkka, ambulanssjuksköterska i Boden, är AKA för sjuksköterskor som går specialistutbildning till ambulanssjuksköterska.

Cecilia Nyström LTU
En av Cecilias huvuduppgifter är att delta i bedömningen av studenterna när de är ute på praktik (Verksamhetsförlagd utbildning, VFU).

-Vi akor är en bro mellan universitetet och verksamheten, säger han.

-Jag tycker att jag tillför ny kompetens till studenterna. Yrket som ambulanssjuksköterska är föränderligt, det kommer nya instrument, nya rutiner och nya riktlinjer hela tiden, säger han.

Att vara AKA är utvecklande, tycker Carl-Henrik Sirkka.

-Jag har alltid tyckt om pedagogiskt arbete och det är stimulerande att ta hand om studenter, säger han.

För studenterna som är ute på praktik (VFU) är det en trygghet att akorna finns.

-De vet att jag är en person de kan vända sig till, exempelvis om det handlar om reflektion kring arbetet, säger Cecilia Nyström, intensivvårdssjuksköterska på Sunderby sjukhus.

Cecilia Nyström, LTU
AKA-systemet har funnits i några år. På sikt kanske adjungerade kliniska lektorer tar plats i utbildningen.

Som AKA har hon hand hand om 13 studenter under deras VFU-perioder på olika sjukhus.

Åsa Engström hoppas att ännu fler akor ska kunna knytas till vårdutbildningarna, exempelvis vill hon se akor inom primärvården, psykiatrin vid Sunderby sjukhus och ytterligare några områden.

I framtiden hoppas hon att det förutom akor ska komma en ny kategori personal som deltar i handledningen och bedömningen av studenter.
-Jag hoppas och tror utvecklingen går mot att vi även får adjungerade kliniska lektorer, säger hon.

Fakta: Samtliga adjungerade kliniska adjunkter är legitimerade sjuksköterskor med en kandidatexamen i omvårdnad. De flesta har dessutom magisterexamen och har genomgått handledarutbildning.
Alla har specialistutbildning i den kompetens de undervisar i.