Hoppa till innehållet
Anita Melander Wikman, docent i fysioterapi, Luleå tekniska universitet. Foto: Erica Lång

Föregångare till regeringens riktlinjer

Publicerad: 4 september 2014

I tio år har Anita Melander Wikman, docent i fysioterapi, samverkat nära med de personer som berörs i själva forskningen. Arbetssättet håller på att få stort genomslag. Även regeringen lyfter nu fram värdet av att de som berörs av forskningen inom hälsa är medproducenter.

Nyligen kom riktlinjer från regeringskansliet att patienter, brukare och närstående bör vara medproducenter för att forskningen ska bidra till bättre hälsa, välfärd och samhällsutveckling.

– Det är bra att regeringen har uppmärksammat detta i sina riktlinjer. Ska vi kunna hjälpa och stötta människor måste vi kunna förstå deras behov, säger Anita Melander Wikman, Luleå tekniska universitet.

Hon ansåg tidigt att om forskningen inom hälsa och sjukvårdsarbetet ska göra skillnad måste de som berörs vara medproducenter och delaktiga. 

– Vi kan inte forska utifrån det som vi tror att patienterna behöver och vill ha. Genom samarbete mellan alla berörda, patienter, brukare, personal, tekniker och forskare undersöker vi tillsammans vad som är möjligt. Alla är viktiga och ingen kan diktera villkoren.

Projekt i samarbete

Anita Melander Wikmans långa erfarenhet av ett deltagande arbetssätt gör att hon är efterfrågad. Just nu är hon delaktig i ett antal projekt tillsammans med andra universitet. I samarbete med projektledare Lillemor Lundin Olsson, Umeå Universitet, arbetar hon med att utveckla en app med ett fallförebyggande träningsprogram för äldre. Tillsammans med äldre, fysioterapeuter i klinik och forskare vid Uppsala Universitet och Högskolan Dalarna utformas ett dataspel i projektet ”E-balans”.

I ett projekt om ”Livsstilsförändringar vid fetma” är målet att utveckla en applikation för mobilen som stödjer bestående livsstilsförändringar tillsammans med Sari-Anne Wiklund, doktorand i fysioterapi, Åsa Wikberg Nilsson, forskare i industriell design, på Luleå tekniska universitet samt Annika Lindahl Norberg, docent i psykologi, Uppsala universitet.

För Anita är det viktigt att arbeta gränsöverskridande och tillsammans med berörda parter.

– Det här är ett sätt att arbeta och tänka inom forskningen i hälsa som håller på att få stort genomslag. Nu börjar det finnas mer förståelse för samlärande, vilket i högre grad bidrar till att utveckla samhället.