Hoppa till innehållet
Fem studenter från Luleå tekniska universitet deltog i övningarna, Louise Johansson, Sandra Holmgren, Emelie Yllenius, Ida Johansson och Fredrik Nilsson. Foto: Christer Kågström

Katastrofövning utan proffs får toppbetyg

Publicerad: 20 maj 2014

Cirka 130 studenter som utbildar sig till polis, brandman eller ambulanssjuksköterska genomförde katastrof- och samverkansövningar i Sandö i Ångermanland i början av maj.
– Det är det bästa jag gjort. De här övningarna är de som gett mig mest av alla övningar jag varit med om, både på jobbet och under utbildningen, säger Fredrik Nilsson, student vid Luleå tekniska universitet.

sandöövning
Bara studenter deltog i övningarna. Därför fanns inga förutfattade meningar om hur samarbetet skulle gå till. Foto: Christer Kågström

Att övningarna var så bra berodde på att enbart studenter deltog, anser Fredrik, som läser till specialistsjuksköterska, ambulanssjukvård.

– Då finns det inga normer och förutbestämda uppfattningar om hur saker och ting ska göras. Det blir ingen rivalitet mellan yrkesgrupperna, och man jobbar efter de riktlinjer som Katastrofmedicinska institutet i Linköping utarbetat för att de är de enda man känner till, säger han.

Fördel om riktlinjerna följdes

Rutiner som vuxit fram lokalt för samverkan mellan räddningstjänst, polis och sjukvård kan fungera väl.

sandöövning
Brand i byggnad var ett scenario som övades av studenterna. Foto: Christer Kågström

Men Fredrik tycker det vore en fördel om alla följde de nationella riktlinjerna.

– Om det händer något som kräver insatser med personal från olika håll i landet är det bra om alla jobbar på samma sätt, säger han.

Övningarna i Sandö pågick i tre dagar.

Hotfullt scenario

Flera olika scenarier övades. Ett handlade om ras i en byggnad, ett diskotek, med flera skadade, och aggressiv stämning mot polisen.

– Det var nog den svåraste övningen Det var svårt att agera sjuksköterska när man inte kom åt patienterna förrän poliserna fått undan de som var hotfulla och kastade burkar och föremål, säger Fredrik.

sandöövning-8.jpg
I övningarna deltog studenter från specialistsjuksköterskeutbildningen vid Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet, studenter från SMO-utbildningen (Skydd Mot Olyckor) i Sandö och studenter från polishögskolan i Umeå. Foto: Christer Kågström

FAKTA: I Sandö utanför Kramfors bedrivs både utbildnings- och övningsverksamhet som rör olyckor och katastrofer, i huvudsak av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Det var femte gången som Samverkansövningen genomfördes på Sandö. Detta är ett samprojekt mellan MSB Sandö, Polisutbildningen i Umeå, Specialistutbildningen till  ambulanssjuksköterska vid Mittuniversiteet (MiUN) och Luleå tekniska universitet.