Hoppa till innehållet
Sofi Nordmark LTU
-Det är roligt att forskningen blir till nytta, säger Sofi Nordmark.

LTU-forskning kan påverka vårdlag

Publicerad: 20 februari 2014

LTU-doktoranden Sofi Nordmarks forskning om brister i informationsutbytet mellan vårdpersonal i kommun och landsting har väckt socialdepartementets intresse under deras arbetet med ett nytt lagförslag.
-Det är jätteroligt att forskningen verkligen kommer till användning och blir till nytta, säger Sofi Nordmark.

Lagförslaget ska handla om en mer ändamålsenlig och sammanhållen informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Ett slutbetänkande om ska presenteras för riksdagen senast den 30 april.

Socialdepartementet tog kontakt med Sofi Nordmark efter att ha läst en artikel om hennes forskning i Dagens Medicin den 18 februari.

Ringar på vattnet

-Det blev ringar på vattnet efter artikeln, säger hon.

Sofi Nordmarks forskning visar att sjuksköterskor på olika sidor av vårdgränsen mellan kommun och landsting ofta har olika uppfattning om vilken information om patienten som de har kommunicerat med varandra.

Ett sätt att förbättra informationsutbytet kan vara att se över hur informationen utformas. Bland annat är det viktigt att termer och begrepp definieras tydligt.

Socialdepartementet kommer också att låta de som arbetar med en översyn av lagen om betalningsansvar inom vårdsektorn ta del av Sofi Nordmarks forskning.  Lagen handlar bland annat om när kommun respektive landsting ska stå för vårdkostnader.

Arbetar vid IT-avdelningen

Sofi Nordmark är tjänstledig från Norrbottens landsting för att forska vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.

Hon är utbildad sjuksköterska men arbetar sedan 1997 vid landstingets IT-avdelning med verksamhetsutveckling och projektledning.