Hoppa till innehållet
Malin Henriksson och Päivi Jusso kommer att blogga om sina erfarenheter under resan. Foto: Erica Lång

Lärarutbyte med Hanoi

Publicerad: 13 november 2014

Den 17 november åker Malin Henriksson och Päivi Juuso till Vietnam för att under tre veckor undervisa vid Hanoi Medical University. Till våren kommer två lärare från universitet i Hanoi hit för att ge undervisning vid Luleå tekniska universitet.

– Det här är en väg att utöka det internationella perspektivet i varandras undervisning, säger universitetslektor Päivi Juuso.

Malin och Päivi ska undervisa tio timmar i veckan i ämnena Kvalitativa metoder och Hemsjukvård på det internationella sjuksköterskeprogrammet vid Hanoi Medical University.

– Det är ett önskemål från deras sida och vi kommer att utgå från vår egen forskning, säger Päivi Juuso.

– Det ska bli intressant att träffa studenterna, interagera med dem och höra vad de har för frågor, fortsätter Malin Henriksson, universitetsadjunkt och internationell samordnare.

Gynnar båda universiteten

Det är första gången som Avdelningen för omvårdnad på Institutionen för hälsovetenskap har ett lärarutbyte inom Linnaeus-Palme programmet.

Det började med att Malin Henriksson, Siv Söderberg och Lisa Skär åkte till Hanoi i januari 2013 för att undersöka förutsättningarna för ett samarbete och i juni samma år kom två representanter hit till Luleå tekniska universitet.

Slutsatsen var att ett lärarutbyte skulle gynna båda universiteten och nu har beviljade anslag från Linnaeus-Palme förverkligat samarbetet. Linnaeus-Palme som är ett internationellt utbytesprogram ska bidra till ett långsiktigt samarbete mellan lärosäten i Sverige och lärosäten i utvecklingsländer. Syftet är att öka internationaliseringen i den svenska högskolan.

Hoppas på utökat samarbete

Under vistelsen ska de diskutera pedagogiska frågor och den fortsatta samverkan.

– Vi hoppas att vi ska inspirera till ett fortsatt samarbete med målet att så småningom ha studentutbyten, säger Päivi Juuso.

De nya kunskaperna och erfarenheterna får de användning för i sin egen undervisning med studenterna, men de ska också föreläsa på internationella träffar, avdelningsmöten, och även blogga under resan. För att följa deras blogg, se länken nedan. 

Kontakt

Malin Eneslätt

Malin Eneslätt, Universitetslektor

Telefon: 0920-493934
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Päivi Juuso

Päivi Juuso, Biträdande professor, Utbildningsledare KUSSK

Telefon: 0920-493897
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik