Hoppa till innehållet
Professor Gunvor Gard med boken Människan i arbetslivet. Foto: Erica Lång

Medförfattare till ny bok

Publicerad: 12 november 2014

Gunvor Gard, professor i fysioterapi, har skrivit två kapitel i nyutgåvan av boken Människan i arbetslivet.
– Boken är en grundbok som beskriver alla aspekter hur människan fungerar i arbetslivet.

Det speciella med boken är att det finns kapitel om hälsopromotion i arbetslivet, kunskaper som inte funnits med i tidigare läroböcker. Eftersom Gunvor Gard har forskat inom dessa områden sedan 1990 blev hon tillfrågad av redaktören Eva Holmström att skriva två kapitel.  Resultatet blev kapitlen Hälsopromotion ur ett psykosocialt perspektiv samt Ergonomi – en kunskapsöversikt.

Boken.jpg

Boken belyser arbetslivets villkor och de förhållanden som har samband med arbetsrelaterade problem av skilda slag.

Gunvor arbetar som professor med ergonomisk och psykosocial forskning inom arbetslivet och med hälsofrämjande interventioner i arbetslivet och för ungdomar. Hon arbetar även med interventioner för ökad fysisk aktivitet och med kliniska studier för att främja hälsa och arbetsförmåga för olika patientgrupper. Gunvor är liksom de andra författarna är specialist med lång erfarenhet inom sina ämnen.

Boken riktar sig till personer som ska verka inom hälsopromotion, prevention av belastningsskador och psykosomatiska skador samt rehabilitering.

Kontakt

Gunvor Gard

Gunvor Gard, Professor emerita

Organisation: Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik