Hoppa till innehållet
Stefan Sävenstedt, ny professor i omvårdnad. Foto: Erica Lång

Ny professor värnar om äldre människor

Publicerad: 1 oktober 2014

Stefan Sävenstedt har funnits inom väggarna hos Institutionen för hälsovetenskap i 10 år. Hans erfarenheter som lärare, forskare och arbete inom Norrbottens läns landsting gör honom till en stor resurs för utvecklingen av utbildning och forskning.

Steget till att vara professor är inte så stort för Stefan Sävenstedt. Under flera år har han varit biträdande professor i Omvårdnad. Han håller just nu på att avsluta ett internationellt projekt i samverkan med Norrbottens läns landsting där han tittar på utvecklingen av stöd till personer med demens i glesbygden. Det är ett tvåårigt projekt där han jobbat tillsammans med forskare i Skottland, Färöarna och Norge.

När projektet är avslutat tar han på sig professorrocken på heltid och ska jobba vidare med att utveckla universitets vårdutbildningar, söka forskningsfinansiering och handleda doktorander.

– Visst är det kul att meriteras och få ett erkännande, men det innebär också ett ökat ansvar. Min drivkraft är att hjälpa andra och utveckla forskningen. Sedan vill jag som professor bygga vidare på samarbetet med landsting och kommun, säger Stefan Sävenstedt.

Unika teknikprojekt om demens

Att jobba mot äldre människor är Stefans specialområde. Han arbetar även i ett EU-forskningsprojekt där han tittar på hur teknik kan hjälpa till att kunna förstå de som är långt gångna i sin demens och är utåtagerande som t.ex. oroliga.

Nyligen fick Stefan Sävenstedt tillsammans med tre forskare från Institutionen för hälsovetenskap beviljat 2,7 miljoner från Vårdstiftelsen till ytterligare ett projekt. Forskningsprojektet är en fortsättning på den pågående forskningen, och nu ska de studera hur sensorer kan användas för att lättare förstå personer med beteendemässiga- och psykiska störningar vid demens. Det är ett unikt projekt inom ett område där det finns få liknande forskningsprojekt i världen.

– Vi blev väldigt positivt överraskade eftersom det är svårt att få pengar. Vi ser det som en bekräftelse på att det vi tänkt är rätt och att andra är av samma uppfattning.