Hoppa till innehållet
Eva Lindgren, forskare i omvårdnad vid Institutionen för hälsovetenskap. Foto. Erica Lång Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Risk för ökad psykisk ohälsa vid överflyttning till vuxenpsykiatrin

Publicerad: 16 december 2014

Unga vuxna som överflyttas från Barn- och ungdomspsykiatrin till Vuxenpsykiatrin kan få ett försämrat mående. Orsaken är att de inte hunnit skapa tillitsfulla relationer till personalen. Konsekvensen kan bli att de inte tar emot den vård som erbjuds.

– För att överflyttningen ska bli lyckad krävs en tydlig gemensam planering utifrån individuella behov. Och att den unga vuxna har en egen inre motivation och vilja att ta emot vård. Det får de unga vuxna genom att knyta tillitsfulla relationer med personalen på Vuxenpsykiatrin, säger Eva Lindgren, doktorand inom omvårdnad på Institutionen för hälsovetenskap.

Förväntas vara vuxna

Barn- och ungdomspsykiatrin har ett familjefokus, medan Vuxenpsykiatrin fokuserar på individen och det blir ett stort steg för de unga vuxna. De blir myndiga och förväntas kunna ta egna beslut om fortsatt vård och behandling. Dessutom mår de psykisk dåligt vilket gör det ännu mer komplicerat.

Vid brist på möjlighet att knyta trygga relationer till vårdpersonal ökar risken att de avbryter vården trots att de är i behov av hjälp och stöd. Även stödet från närstående är viktigt vid överflyttningen, och finns inte stödet är risken att de unga vuxna faller mellan stolarna och inte får den vård de behöver.

Stöd till närstående viktigt

Det är ingen självklarhet att de närstående får vara delaktiga, eftersom de unga vuxna måste fatta beslut om delaktigheten. Resultaten visar även att det är viktigt att ha en öppen och inkluderande attityd mot närstående. För att de ska orka fortsätta kämpa för sin unga vuxnas hälsa behöver de själva stöd för att klara av sin egen livssituation. En möjlighet att bli avlastade är att de får större möjlighet att vara delaktiga i vården, vilket också kan leda till ökad tillit och förtroende för den vård som erbjuds unga vuxna.

Individuella behov styr överflyttningen

I studierna har Eva Lindgren intervjuat personal från BUP och Vuxenpsykiatrin i fokusgrupper och gjort individuella intervjuer med unga vuxna och närstående. Resultaten visar att om överflyttningen ska bli lyckad behöver processen planeras i tid och utgå från de unga vuxnas behov medan föräldrarna är delaktiga. För en lyckad överflyttning behöver det jobbas parallellt från båda håll utifrån de ungas vuxnas mognad. För att samarbetet ska fungera måste personalen inom BUP och Vuxenpsykiatrin lära känna varandra och utgå från en gemensam samsyn.
– Det behöver avsättas både tid och resurser för att överflyttningen ska bli lyckad, och en viss flexibilitet utifrån individuella behov, säger Eva Lindgren.

Läs mer om hennes avhandling:

Kontakt

Eva Lindgren

Eva Lindgren, Universitetslektor, Avdelningschef

Telefon: 0920-492219
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik