Hoppa till innehållet

Röntgenssjuksköterskeutbildning utvärderad av UKÄ

Publicerad: 29 januari 2014

Röntgensjuksköterskeutbildningen vid Institutionen för hälsovetenskap, LTU, har utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ).
Utbildningen i radiografi (kandidatexamen) håller hög kvalitet och ger hög måluppfyllelse för samtliga examensmål, enligt utvärderingen.

När det gäller röntgensjuksköterskeexamen får utbildningen omdömet hög eller mycket hög kvalitet för fem av de sex examensmål som utvärderats.

För ett examensmål är måluppfyllelsen bristande. Det gäller målet att studenterna ska kunna koppla samman den vetenskapliga grunden med yrkesutövningen på ett tillräckligt tydligt sätt.

Ett arbete för att säkerställa kvaliteten inom det området har inletts.

-Under det genomförda arbetet med självvärderingen inför utvärderingen har vi identifierat detta och påbörjat förbättringsarbetet, säger Johan Kruse, utbildningsledare.

-Vi ser från utbildningsledningen mycket positivt på utvärderingen som gett oss möjlighet att grundligt genomlysa utbildningen och att arbeta vidare med den höga kvaliteten på alla plan och öka den ytterligare, säger han.

Peter Michaelsson, huvudutbildningsledare vid Institutionen för hälsovetenskap, konstaterar att UKÄ i huvudsak ger utbildningen mycket goda omdömen.

-Det är mycket  tillfredsställande att konstatera att kandidatexamen i radiografi håller hög kvalitet och att den övergripande bedömning  är att röntgensjuksköterskeexamen håller hög, och stundtals mycket hög kvalitet, säger han.