Hoppa till innehållet
Utbildningen till sjuksköterska vid Luleå tekniska universitet håller hög kvalitet och Malin Olsson, till vänster, vill fortsätta utveckla utbildningsprogrammet. Inger Lindberg har varit utbildningsledare under flera perioder men byter nu jobb.

Sjuksköterskeprogrammet ska fortsätta utvecklas

Publicerad: 28 maj 2014

Malin Olsson blir ny utbildningsledare för sjuksköterskeprogrammet den 1 juni 2014.
Hon efterträder Inger Lindberg, som ska börja ett nytt arbete inom landstinget.
– Det blir en intressant och utmanande uppgift eftersom sjuksköterskeprogrammet är ett stort och viktigt utbildningsprogram som hållit hög kvalitet under lång tid, vilket också visade sig i universitetskanslerämbetets senaste utvärdering, säger Malin Olsson.

Örjan Lestander LTU
Örjan Lestander blir biträdande utbildningsledare. Han tillhör avdelningen för medicinsk vetenskap.

Malin Olsson är universitetslektor vid Avdelningen för omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap.

– Jag är glad för att jag fått uppdraget och vill tillsammans med mina kollegor fortsätta arbetet med vår kontinuerliga utveckling av sjuksköterskeprogrammet i relation till omvärldens behov av kompetens inom området, säger hon.

Vårda och utveckla

Malin Olsson säger att de sjuksköterskor som utbildas i Luleå i sin profession både kan vårda och utveckla vården, genom att tillämpa bästa tillgängliga kunskap.

Örjan Lestander, adjunkt vid Avdelningen för medicinsk vetenskap, blir biträdande utbildningsledare vid sidan av Malin Olsson.

Inger Lindberg, forskare och biträdande professor vid Institutionen för hälsovetenskap, har i flera omgångar varit utbildningsledare för sjuksköterskeprogrammet. Hon kom till institutionen 2000.

I höst börjar hon på ett nytt jobb som strateg för kunskapsstyrning vid Norrbottens läns landsting, en nyinrättad tjänst.

Genomsyra organisationen

– Min uppgift blir att se till att bästa tillgängliga kunskap genomsyrar landstingets verksamhet. Det gäller att försöka hitta strukturer för att sprida ny kunskap, exempelvis nya nationella riktlinjer, i hela organisationen och se till att den används, säger Inger Lindberg.

– Att följa upp och utvärdera effekterna blir en del av arbetet, säger hon.

Inger Lindberg lämnar inte universitetet helt. Hon kommer att vara adjungerad till institutionen som biträdande professor med 20 procents arbetstid, och ska bland annat arbeta med handledning av doktorander.