Hoppa till innehållet
En timmes fysisk aktvititet om dagen rekommenderas för 15-åringar. Bara elva procent lever upp till rekommendationen, säger Anna-Karin Lindqvist, forskare och sjukgymnast.

Sms fick unga att röra sig mer

Publicerad: 16 januari 2014

Sms-peppning och träningsrapportering via sms bidrog till att öka den fysiska aktiviteten för högstadieungdomar som deltog i en studie, utförd av forskare vid Luleå tekniska universitet.
Idén att använda sms kom från ungdomarna själva.

-Telefoner och datorer brukar ses som orsaken till att ungdomar rör sig för lite. De här ungdomarna såg det i stället som hjälpmedel för att röra sig mer, säger Anna-Karin Lindqvist, sjukgymnast och forskare vid Institutionen för Hälsovetenskap.

Ett 25-tal ungdomar deltog i forskningsstudien som genomfördes en månad under senhösten 2013. De följde ett överenskommet program för att röra sig mer. De jämfördes med en lika stor kontrollgrupp som inte ändrade sina livsvanor.

Signifikant ökning

-Under den här månaden minskade den fysiska aktiviteten hos kontrollgruppen, troligen för att det blev kallare, det brukar vara så. Men de som deltog i försöket rörde sig signifikant mer, även om ökningen inte var så stor, säger Anna-Karin Lindqvist.

Ungdomarna som deltog i försöket fortsatte att röra sig mer än tidigare, även efter försöksperioden.

-Jag har intervjuat ungdomarna och deras föräldrar som en uppföljning av försöket. Och det är tydligt att ungdomarna börjat röra sig mer, säger hon.

En förälder berättade att dottern börjat vilja följa med på gymmet, en annan att dottern börjat ta med sina kompisar på promenad med hunden.

Höll på att trilla av stolen

-Jag höll på att trilla av stolen, sade mamman, säger Anna-Karin Lindqvist.

Ungdomarna i försöket fick själva välja hur de ville öka sin fysiska aktivitet. De delades sedan in i par och fick uppgiften att stötta varandra en gång om dagen med ett sms.

Ungdomarna skulle också varje dag skicka ett sms med uppgift om hur många meter de rört sig, framräknat med hjälp av en avancerad stegräknare.

Forskningsstudien ingår i ett större forskningsprojekt med syftet att öka ungdomars fysiska aktivitet.

-Rekommendationen är att en 15-åring ska röra sig 60  minuter per dag. Men det är bara elva procent som klarar det. Så det här är inget litet problem, säger Anna-Karin Lindqvist.