Hoppa till innehållet

Studerar inhyrd och fast anställd sjuksköterska

Publicerad: 24 november 2014

Forskare vid Luleå tekniska universitet genomför en studie av inhyrda och ordinarie sjuksköterskors arbetsvillkor och hur verksamheten på en intensivvårdsavdelning påverkas när andelen anställda från bemanningsföretag ökar.

2013 ökade majoriteten av landstingen sina kostnader för inhyrd personal. Luleåforskarna Åsa Engström, omvårdnad och Anna Berg Jansson, arbetsvetenskap, gör en tvärvetenskaplig förstudie av hur fast anställd och inhyrd personal samt verksamheten i stort, påverkas när inhyrningen ökar. 

– Studier av situationen för inhyrda specifika och kvalificerade yrkesgrupper, som sjuksköterskor saknas idag, säger Åsa Engström. Vi ska t ex studera frågor om arbetsuppgifterna skiljer sig åt mellan fast anställda och inhyrda sjuksköterskor, orsaker till varför man väljer att arbeta som inhyrd, vilken arbetsgivare som har ansvaret för inhyrdas arbetsmiljö eller kompetensutveckling m m.  

För arbetsgivare inom vården ökar nu pressen på att kunna tillhandahålla goda arbetsvillkor, både för sjuksköterskor som är fast anställda och för inhyrda sjuksköterskor.

– När inhyrning av sjuksköterskor ökar är det viktigt att ta reda på hur arbetsvillkor för både ordinarie och inhyrd personal påverkas samt vilka nya krav som ställs på arbetsorganisationen, säger Anna Berg Jansson.  Att vara intensivvårdssjuksköterska är ett kvalificerat jobb där teamarbetet är viktigt och där kraven på att finnas till för patienter och närstående är höga.  Med inhyrd personal ökar troligen t ex behovet av tydliga rutiner och bra introduktionsperioder.

Resultatet av förstudien presenteras under våren. Förstudien bygger på ett ämnesövergripande samarbete mellan arbetsvetenskap och omvårdnad runt arbetsorganisationer, arbetsvillkor och utförandet av omvårdnad.

Till arbetet knyts även Karolina Parding, och Inger Lindberg, omvårdnad. Forskningen bedrivs inom universitetets starka forsknings- och innovationsområde Effektiv innovation och organisation.

Kontakta forskarna:

Åsa Engström

Anna Berg Jansson