Hoppa till innehållet
Studenter på specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning intensivvård och ambulanssjukvård tränar Hjärt- och lungräddning. Foto: Erica Lång

Utbildningar till specialistsjuksköterska granskas

Publicerad: 22 oktober 2014

Landets alla specialistsjuksköterskeutbildningar har granskats av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. På Luleå tekniska universitet har fem utbildningar bedömts.

Specialistutbildningarna med inriktning intensivvård och ambulans har fått bedömningen Hög kvalitet, och vissa examensmål bedöms ha Mycket hög kvalitet.

Specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning vård av äldre, distriktssjuksköterska och magister i Omvårdnad granskades och fick bedömningen Bristande kvalitet. Omdömet medför inga förändringar i utbildningen eller påverkar studenternas examina.

– Vi tar till oss från bedömningen och kommer att upprätta åtgärdsplaner för att ta itu med de områden där vi bedömts som svaga, säger huvudutbildningsledare Peter Michaelson.

Kontakt

Peter Michaelson

Peter Michaelson, Biträdande professor, Huvudutbildningsledare

Telefon: 0920-493932
Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik