Hoppa till innehållet
Eiri Sohlman och Kerstin Öhrling överraskas med utmärkelsen The Arctic Children Award 2014. Foto: Catrine Kostenius.

Utmärkelser för 10-årigt samarbete

Publicerad: 5 december 2014

En konferens. Ett oväntat möte. Ett samtal. Det var starten på samarbetsprojektet Arctic Children mellan forskare i norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland.
På 10-års jubileet fick grundarna Kerstin Öhrling och Eiri Solhman motta utmärkelsen The Arctic Children Award 2014 för sitt goda arbete.

– Det känns väldigt glädjande och hedrande. Det är också fantastiskt roligt att projektet har fortlevt, säger Kerstin Öhrling, professsor i Hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Sedan 2004 har samarbetsprojektet Arctic Children genomfört tre forsknings- och utvecklingsprojekt med målet att förbättra barn och ungdomars hälsa och välbefinnande i skolan. Under åren har fler hundra lärare, elever i årskurs 4-9, föräldrar och forskare i Barentsregionen varit delaktiga.

Samarbete ger en förståelse

Kerstin Öhrling och Eiri Sohlman, forskare inom hälsovetenskap vid Lapland University of Applied Sciences, fann varandra den där dagen på konferensen i Tromsö.
– Vi ville båda förbättra barns hälsa och höll kontakten med varandra. Det resulterade i ett EU-projekt, säger Kerstin Öhrling.

Just att nätverka och samarbeta över gränserna är otroligt viktigt menar Kerstin Öhrling.
– Det ger en förståelse för varandras möjligheter, förutsättningar och svårigheter. I regionen har vi mycket gemensamt som klimatet och miljön, men vi är också väldigt olika. Det gäller att hitta lösningar genom en öppen dialog och inte hamna i konfrontation. Det har varit både en glädje och en utmaning, fortsätter Kerstin Öhrling, som lämnade över projektledarrollen så småningom till Catrine Kostenius.

Projekt över gränserna

Arctic Childerens övergripande mål är att förbättra barn och ungdomars psykosocialahälsa och välbefinnande i skolan i Barentsregionen. I det första projektet låg fokus på att ge röst åt barn och ungdomar och lyfta fram goda exempel.  I det andra projektet visades goda exempel på gränsöverskridande aktiviteter och i det sista projektet användes informations-och kommunikationsteknik. Projekten avslutades med en jämförande studie mellan länderna.

– Det fantastiska med projektet är det internationella nätverket, samarbetet med kommunerna i olika regioner och även över forskningsgränserna inom hälsa och lärande vid Luleå tekniska universitet, säger Catrine Kostenius, projekt ledare för Arctic Children i Sverige.

Kontakt

Kerstin Öhrling

Kerstin Öhrling, Professor emerita

Organisation: Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Catrine Kostenius

Catrine Kostenius, Professor

Telefon: 0920-493288
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik