Hoppa till innehållet
Barn ärver föräldrars aktivitetsnivå. Foto: iStock Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Dagens barn lever kortare än sina föräldrar

Publicerad: 20 februari 2015

Dagens barn förväntas ha kortare livslängd än sina föräldrar. Orsaken är inaktivitet, dålig kost och sjukdomar relaterade till övervikt. Användandet av smartphones och paddor är ett av hoten. Sjukgymnast och doktorand Anna-Karin Lindqvist vid Luleå tekniska universitet vill utnyttja den nya tekniken till att få ungdomar mer fysiskt aktiva.

– Drivkraften måste komma från dem och det måste fungera i deras vardag, annars blir det kämpigt att vända den här illavarslande trenden.

Hållbar förändring

Dagens unga är troligen den första generationen där medellivslängden kommer att sjunka. Många beteenden som skapas under ungdomsåren och följer med individen upp i vuxen ålder. Endast tio procent av flickorna och 15 procent av pojkarna i femtonårsåldern kommer upp i de rekommenderade sextio minuternas aktivitet per dag.

Aktivitet_barn2.jpg
Foto: Privat

Anna-Karin Lindqvist (flerfaldig guldmedaljör i SM-simning) väljer att se tekniken eller skärmtiden som en del av våra liv och hur den kan användas för att främja hälsa. Hon har gjort studier inom fysisk aktivitet där hon låtit barn och ungdomar vara delaktiga i en beteendeförändring.
– Tekniken är en del av barnens liv och det gäller att hitta interventioner där de är med på noterna, då blir det hållbart för framtiden.

Skolan och föräldrar viktiga

Hennes forskning visar att om ungdomar peppar varandra till att röra på sig, så ökar den fysiska aktiviteten. I studien peppade ungdomar varandra, två och två, med sms, och det visade sig att den fysiska aktiviteten ökade.
– Här är skolan en otroligt viktig part och främjande av hälsa borde fogas in i skolans verksamhet. Det är bevisat att fysisk aktivitet är starkt sammankopplat med akademiska prestationer, säger Anna-Karin Lindqvist.

Hon hoppas att med sin forskning få med skolan i arbetet och ser det som ett uppdrag att förklara det starka sambandet och fördelarna med fysisk aktivitet.

Även föräldrars stöd är viktigt för barn och ungdomar. I studien kom barnen själva med tips på hur föräldrar kan stötta barnen, som till exempel ”Ni kan ta oss till ställen där vi rör oss” och ”Ni kan bjuda på pengar till gym eller betala joggingskorna”. 

– Barn ärver föräldrars aktivitetsnivå, men vad vi däremot upptäckte var att när barnen rör på sig spiller det över till föräldrarna och även de blir mer fysiskt aktiva. Det var något nytt.

Känslan av att lyckas

Det kraftfullaste verktyget för att initiera en förändring är upplevelsen av att lyckas i aktiviteten eller att se andra som är lika just ”mig” lyckas. Till exempel om ett barn provar att cykla till skolan och märker att det går bra, då är sannolikheten stor att barnet cyklar även nästa dag. Eller om grannflickan cyklar till skolan, då blir även ”jag” benägen att cykla.

– Tar vi tillvara på kapaciteten hos barnen och ungdomarna känner jag en tillförsikt inför framtiden. Försöker vi toppstyra dem kommer det inte att gå så bra, säger Anna-Karin Lindqvist.

Framöver vill Anna-Karin Lindqvist studera hur användningen av dataspel kan öka den fysiska aktiviteten.

Anna-Karin Lindqvist

Anna-Karin Lindqvist, Universitetslektor

Telefon: 0920-493986
Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

I media: