Hoppa till innehållet
Saramaria Olsson och Marielle Ohlsson bloggar under hela resan. Se länken nedan. Foto: Privat

Fältstudie i Vietnam fokuserar på barn med funktionshinder

Publicerad: 15 januari 2015

Saramaria Olsson, Östersund, och Marielle Ohlsson, Västerås, går termin sex på arbetsterapeutprogrammet och ska åka till Hanoi, Vietnam, för att samla material till sitt examensarbete. Ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv studerar de rehabiliterande insatser för barn med funktionshinder.

Varför valde ni att åka till Vietnam?

– Vi valde Vietnam eftersom de verkar ha en spännande kultur som skiljer sig mycket från den svenska. Från det vi läst om arbetsterapi i landet så verkar det mest vara sjukgymnaster som arbetar med arbetsterapi. Därför skulle det vara intressant att se om det finns något behov av ytterligare arbetsterapeutiska insatser.

Varför valde ni att åka tillsammans?

– Vi valde att åka två eftersom båda var intresserad av att göra denna typ av fältstudie. Men det är såklart alltid ett plus att ha någon att kunna diskutera och reflektera tillsammans med. Det kommer vara en upplevelse för livet och det vill vi gärna dela med varandra.

Vad ska er uppsats handla om och hur kommer ni att samla information?

– Vår uppsats kommer att handla om rehabiliterande insatser för barn med funktionshinder utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Vi tänkte samla information genom att intervjua rehabiliteringspersonal.

Vad har ni för förväntningar på landet och sjukhuset?

– Många studenter som tidigare gjort en MFS resa har fått ändra sin plan under resans gång. Därför förväntar vi oss att vi måste vara flexibla och att inget blir som man tänkt sig. Annars förväntar vi oss att skapa nya spännande kontakter och att få ett bra underlag till uppsatsen. Vi hoppas att det finns många som vill ställa upp och bli intervjuade.

Hur tror ni att resan och erfarenheterna kommer att påverka er som arbetsterapeuter?

– Vi tror att denna resa kommer att påverka oss positivt som framtida arbetsterapeuter. Det är alltid bra att ha erfarenheter från andra kulturer än sin egen. Vi tror också att det ger ett bredare perspektiv eftersom vi kommer att få lära oss om hur rehabilitering fungerar i ett annat land. Att utbyta erfarenheter, oavsett om de är bra eller dåliga, gör att man utvecklas som person och inom sin profession.