Hoppa till innehållet
ACENDIO_grupp
Inger Lindberg, Sofi Nordmark, Catharina Melander och Malin olsson respresenterade Luleå tekniska universitet på konferensen ACENDIO i Schweiz.

Internationell konferens gav framtida samarbeten

Publicerad: 27 maj 2015

Den internationella konferensen ACENDIO hölls i maj för sjuksköterskor med intresse för informatik. Två doktorander och en lektor från Luleå tekniska universitet föreläste om sin forskning inom omvårdnad. Dörrar öppnades för framtida samarbeten med Norge, Kanada, Irland och Storbritannien.

– Vi i norra delen av Sverige ligger fortfarande långt fram när det gäller utvecklingen av e-hälsa lösningar för vård- och omsorg. Vi såg att olika länder har olika förutsättningar främst med tanke på hur olika vård- och omsorg är organiserade, säger Sofi Nordmark.

Skapa nätverk över Europa

Det var den tionde årliga konferensen som anordnats av ACENDIO, Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes, som gick av stapeln i Bern, Schweiz. Konferensen hade 212 deltagare från världens alla delar.

Organisationen bildades 1995 i syfte att lyfta utvecklingen av professionella sjuksköterskespråk och gemensamma terminologier, men också att skapa ett nätverk över Europa för de som har intresse i omvårdnadsinformatik. ACENDIO är sprunget ur den nordamerikanska organisationen NANDA, North American Nursing Diagnosis Association, och har liknande ”systerorganisationer”, bland annat JSND som finns i Japan.

Föredrag väckte uppmärksamhet

Från Luleå tekniska universitet fanns doktoranderna Sofi Nordmark och Catharina Melander samt lektor Malin Olsson på plats för att föreläsa om sin forskning.

Sofi Normark presenterade resultat från en enkätstudie som visade svårigheterna att dela elektronisk information mellan olika vårdgivare för hemsjukvårdspatienter som är i behov av sjukhusvård under en viss tid.

Catharina Melander presenterade preliminära resultat från en studie där en kombination av sensorer och bedömningsformulär ska hjälpa personalen från äldreboende att kunna upptäcka till exempel oro hos vårdtagaren i ett tidigt skede och också kunna förebygga eller åtgärda detta.

Malin Olssons presentation lyfte vikten av att studera den åldrande människans fysiska, psykiska och sociala behov.

Med på resan var också Inger Lindberg, adjungerande biträdande professor, som hade en poster som presenterade resultat från e-hälsa projektet Renewing Health.

– Alla tre föredragen väckte stort intresse bland åhörarna som ställde många följdfrågor. Konferensen gav många möjligheter för framtida internationella samarbeten, vilket känns väldigt spännande och givande, säger Sofi Nordmark.

Kontakt

Catharina Melander

Catharina Melander, Universitetslektor, Samordnare för kliniska adjunkter Norrbottens kommuner

Telefon: 0920-493469
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Malin Olsson

Malin Olsson, Biträdande professor

Telefon: 0920-493887
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik