Hoppa till innehållet
Utbildningsledare Malin Olsson, Lotten Gustafsson går fysioterapeutprogrammet och har varit i Vietnam, samt studenten Ronny Peterson. Foto. Carina Nilsson

Internationell kväll inspirerar till studier utomlands

Publicerad: 30 januari 2015

Den Internationella kvällen på institutionen för Hälsovetenskap täckte in världens alla hörn. Studenter berättade om sina utlandsstudier från Karibien, Norge, Vietnam och Liberia för att inspirera och informera.

– Varje år ökar antalet studenter som vill åka iväg för att under en period studera i ett annat land, säger Malin Henriksson, internationell koordinator vid Institutionen för hälsovetenskap. 

Arbetet med att öka internationaliseringen på institutionen har aktivt pågått under några år. Det är en långsam process att bygga internationella kontakter, men i dagsläget utförs olika internationella utbyten i de flesta program i olika terminer och moment.
– Arbetet går framåt och det finns mycket kvar att göra. Vi jobbar på många olika fronter och målet är att internationella aspekter ska bli naturliga inslag i alla utbildningar vid Hälsovetenskap, fortsätter Malin Henriksson.

Int_kvall2.jpg

Kväll för inspiration

Varje termin hålls en Internationell kväll för att intresserade studenter ska inspireras och kunna ta del av andras erfarenheter. En av de som kom för att lyssna på presentationerna var Ronny Petersson, som går sjuksköterskeprogrammet termin 6.
– Jag blev jättesugen på att bedriva vård i utomlands. Jag inspirerades helt klart av alla föreläsningar och presentationer.

 

Internationella studier på hemmaplan

I det internationella arbetet planeras även möjligheten att genomföra internationella studier utan att åka utomlands. Det är projekt som genomförs på hemmaplan tillsammans med studenter i andra länder. På arbetsterapeutprogrammet finns redan ICC@Home, där projekt genomförs av studenter från olika länder. Alla program jobbar med att införa detta och har i dagsläget kommit olika långt. Inom kort åker Malin Henriksson tillsammans med utbildningsledare Malin Olsson till Slovakien för att skapa kontakter för sjuksköterskeprogrammet.

Långsiktigt pågår arbetet med att kunna erbjuda kurser på engelska för att ta emot internationella studenter.
– Det finns arbete kvar att göra eftersom kurs- och utbildningsplaner behöver omarbetas, men det är på gång. Vi jobbar på många olika fronter för att öka det internationella samarbetet, säger Malin Henriksson.

Kontakt

Malin Eneslätt

Malin Eneslätt, Universitetsadjunkt

Telefon: 0920-493934
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik