Hoppa till innehållet
Nya professorer
I samband med Akademisk högtid 14 november installeras 16 nya professorer och välkomnas 5 adjungerade professorer vid Luleå tekniska universitet, flera med internationell prägel.Fotocollage

Internationell prägel på nya professorer

Publicerad: 5 november 2015

Att forskningen vid Luleå tekniska universitet har en hög internationell prägel visar inte minst utnämningen av ett antal nya professorer och gästprofessorer hösten 2015. Kina, Iran, Indien, Spanien och Tyskland är några exempel på ursprung för universitetets nya professorer. Det skapar förutsättning för ett omfattande internationellt nätverk i mycket angelägna forskningsfrågor.

Från Kina kommer professor Xiaoyan Ji som forskar om ett av de mest angelägna områden som världen står inför, nämligen att minska utsläppen av koldioxid. Hon anser att Sverige ligger långt framme när det gäller forskning inom energi- och miljöteknik. Inom koldioxidforsningen samarbetar hon med andra professorer i Norden, Tyskland, USA, Kina och Australien. Hennes ambition är ett utvidgat forskningssamarbete mellan Sverige och Kina som ska kunna utmynna i ett gemensamt internationellt institut.

Betingelserna för eventuellt liv på Mars står i fokus för Javier Martin-Torres från Spanien som är professor i atmosfärsvetenskap. Han ingår bland annat i ett forskarteam hos den amerikanska rymdstyrelsen Nasa som nyligen upptäckt säkra spår efter vatten på Mars vilket är en grundförutsättning för liv på planeten. Från Luleå tekniska universitets campus i Kiruna, som han först tänkte låg bara en bit utanför Stockholm, tycker han att det finns oerhört bra förutsättningar för rymdforskning. Hans långsiktiga plan är att göra Luleå tekniska universitet Europaledande inom forskningen om Mars.

Reza Emami, professor i rymdtekniska system, var tidigt klar över att det var rymdteknik som han ville ägna sig åt. Hans forskning är inriktad på systemteknik för att kunna styra robotar, rymdfarkoster och terrängfordon för undersökning på andra planeter och han blev headhuntad till universitetets rymdforskning i Kiruna. Emami har som långsiktigt mål ett ”Space Kiruna” som bland annat innebär en komplett service för småskaliga satelliter.

Åsa Unander-Scharin professor i musikalisk gestaltning vid Luleå tekniska universitet bär med sig en gränsöverskridande tanke mellan konst och teknik. Genom datorkoreografi har hon tagit den vanliga koreografin ett steg längre genom att låta robotar förkroppsliga dansen. Det som fångade hennes intresse, och som det gavs möjligheter till vid universitetet, var att undersöka mänskliga rörelser genom att analysera och simulera dem i robotars mekaniska rörelsemönster. Siktet är inställt på att få en robot med ”pneumatiska muskler” att röra sig på ett mänskligt sätt till nytta i såväl konstnärlig gestaltning som för ingenjörskonst och industri.

16 nya professorer installeras och 6 adjungerade (gästprofessorer) välkomnas i samband med årets akademiska högtid vid Luleå tekniska universitet, lördagen den 14 november.

Läs mer om var och en av de nya professorerna och gästprofessorerna.

Text: Leif Nyberg

Bilder: Tomas Bergman/privata