Hoppa till innehållet

Konferens gav internationella utmaningar

Publicerad: 21 januari 2015

Katarina Leijon Sundqvist presenterade en poster om sin forskning på konferensen ThermoMed 2014 i Langen, Frankfurt. Det resulterade i nya internationella kontakter och en inbjudan att hålla föredrag på XIII European Association of Thermology, EAT, Congress i Madrid hösten 2015.

– Det känns både hedrande och spännande, eftersom det är en etablerad konferens inom området medicinsk termografi i Europa och besöks av många framstående forskare i världen.

När Katarina åkte iväg till Frankfurt med sin poster visste hon inte vad resan skulle bjuda på. Hon presenterade sin forskning om hur man med värmekamera kan studera händernas värmereglering.

– Jag fick bra feedback och tankar på studien, bland annat om att man kan utföra mätningar på ett annat sätt. Det var bra input som jag vill jobba vidare med.

Det var mycket värdefullt för Katarina att knyta nya kontakter med forskare inom området, särskilt med professorerna E. Francis J. Ring, James Mercer och Dr Kevin Howel.

– Att få knyta dessa herrar till mitt nätverk betyder mycket för mig och min forskning, eftersom medicinsk termografi inte är så stort i Sverige.

Professor Mercer, ordförande EAT, tog del av Katarinas forskning och bjöd in henne till att hålla ett föredrag på kongressen EAT i Madrid hösten 2015.

– Det ger väldigt mycket att åka iväg på konferens, även om man aldrig vet exakt vad. Det gäller att ta tillvara på de möjligheter som bjuds, säger Katarina Leijon Sundqvist.

Kontakt

Katarina Leijon-Sundqvist

Katarina Leijon-Sundqvist, Universitetslektor, Utbildningsledare Röntgensjuksköterskeprogrammet

Telefon: 0920-492996
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Taggar