Hoppa till innehållet

Landets sjuksköterskeprogram diskuterar framtid

Publicerad: 9 december 2015

Den 7 December höll sjuksköterskeprogrammen i Sverige sitt nationella forum i Stockholm. Syftet är att diskutera gemensamma utbildnings- och kvalitetsfrågor. Arrangör för dagen var Luleå tekniska universitet.

– Forumet är viktigt för att få input på hur vi kan arbeta med olika frågor och ta del av vilka möjligheter och hinder de övriga lärosätena ser. En gemensam fråga är till exempel hur löser vi handledning och bedömning av studenterna under den verksamhetsförlagda utbildningen på bästa sätt när vi ska utbilda fler sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, säger Åsa Engström, biträdande professor i omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförening, SSF, och dess nya ordförande Ami Hommel inledde dagen med att presentera sig själv och  SSF:s framtida arbete och visioner. Inger Jansson, ordförande för nationell klinisk slutexamination, NKSE, fortsatte därefter med att presentera arbetet med NKSE, där 16 av landets 24 lärosäten för sjuksköterskeutbildning ingår.

Andra frågor som dök upp under dagen var framtidens sjuksköterskor, vart kommer de att vara verksamma, vilka förmågor och färdigheter ska de kunna?

Luleå tekniska universitet representerades av Malin Olsson, Birgitta Lindberg och Åsa Engström som presenterade sitt pågående arbete mot framtidens sjuksköterska.

Ami Hommel, ny ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, kommer till Luleå tekniska universitet den 20 januari på förmiddagen för att träffa lärare och studenter samt att ta del av universitets simulering som används i många av insitutionens utbildningar.

Text och bild: Åsa Engström