Hoppa till innehållet
COST_Action
Maria Prellwitz, forskare inom arbetsterapi, och Sitaram Velaga, professor inom forskarutbildningsämnet hälsovetenskap, ingår i COST Actions nätverk.

Ny kunskap via Europas äldsta nätverk

Publicerad: 3 september 2015

Genom att skapa nätverk stöttar COST Action, European Cooperation in Science and Technology, internationellt samarbete för forskare, ingenjörer och specialister inom Europa. Maria Prellwitz och Sitaram Velaga, Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet, ingår i nätverk inom sina respektive forskningsområden.

– Det är en fantastisk plattform att skapa kontakter och uppmärksamma den forskning vi bedriver vid Institutionen för hälsovetenskap, säger Sitaram Velaga, professor i farmaci vid Luleå tekniska universitet. 

Mötesplats för olika kompetenser

Syftet med COST Action är att stötta internationellt samarbetet genom att skapa nätverk. Idag finns olika 340 nätverk inom olika ämnesområden.

Genom att involvera kunskaper, metoder och expertis från andra vetenskapsgrenar har COST Action sedan starten 1971, bidragit till att överbrygga klyftan mellan vetenskap, beslutsfattare och samhället - både inom och utanför Europa.
De olika nätverksgrupperna ska ta fram ny kunskap inom sina områden och sprida den nyvunna informationen och kunskapen vidare. Grupperna ska även under fyra år bland annat sammanställa ett flertal rapporter inom sina ämnesområden till EU-kommissionen.

Nätverk med framstående forskare

Maria Prellwitz, forskare inom arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet, fick tidigare i år en förfrågan om att ingå i nätverket Lek för barn med funktionsnedsättning, LUDI. I nätverket ingår forskare och specialister från 29 EU-länder samt Israel.
– För oss i norra Sverige är det här en bra möjlighet att nätverka och komma i kontakt med framstående forskare i Europa, säger Maria Prellwitz.

Sitaram Velaga, professor i farmaci, blev tillfrågad att starta upp nätverket som ska bidra till utvecklingen av inhalationsläkemedel anpassade för patienten. Där ingår 19 EU-länder samt ytterligare 4 länder utanför EU. Nätverket hade Kick-off i maj 2015.

– Genom att finnas med i COST Action öppnas även möjligheten för andra forskare och doktorander på Institutionen för hälsovetenskap att söka medel genom COST Action, fortsätter Sitaram Velaga. 

Kontakt

Maria Prellwitz

Maria Prellwitz, Biträdande professor, Internationell samordnare

Telefon: 0920-493861
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik