Hoppa till innehållet
Pride sjuksköterskor
Pride blir kickstart för att hbtq-frågor blir en röd tråd i sjuksköterskeprogrammet på Luleå tekniska universitet 2017. Christer Kågström, Annette Johansson, Päivi Juusi, Carina Nilsson, Eva karlsson, Malin Olsson, Åsa Engström, Silje Gustafsson och Stefan Sävenstedt.

Pride blir deras kickstart

Publicerad: 12 juni 2015

Lärarna på sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet är med i Luleå Pride i år. Det blir en kickstart för att hbtq frågor, mångfaldsfrågor kommer att bli en röd tråd genom utbildningen.

– Vår ambition är att mångfaldsfrågor ska få en större plats i utbildningen från och med våren 2017, att de ska bli en röd tråd genom hela vårt sjuksköterskeprogram. I dag lyfter vi fram dessa frågor i varje kurs men vi vill tydliggöra det på ett annat sätt i framtiden, säger Silje Gustafsson, forskare inom omvårdnad på Luleå tekniska universitet.

Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet håller på att omarbetas och det nya programmet ska vara klart 2017. Genom hela utbildningen finns i dag frågor om alla människors lika värde och att varje person är unik, som ett naturligt inslag.

–Det handlar om hur vi lärare bemöter våra studenter och om hur vi i vården bemöter patienter och närstående. Vi vill stå för tolerans och mångfald, säger Åsa Engström, biträdande professor inom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Pride är ett sätt att synliggöra sjuksköterskeprogrammets värderingar. Det är första gången som lärare från sjuksköterskeprogrammet gemensamt deltar i Luleå Pride.

– Pride Luleå är ett forum för oss att nå ut med våra värderingar. Det är ett ställningstagande om allas våras lika värde. Pride blir i år också en kickstart för att hbtq-frågor, mångfaldsfrågor ska få ett större utrymme i vår utbildning och forskning, säger Silje Gustafsson.

Luleå Pride festival pågår 12-14 juni.