Hoppa till innehållet
Katarina Mikaelsson, Lotta Berglund och Stina Rutberg jobbar med projektet. Foto: Erica Lång

Projekt förbättrar studenternas kommunikation

Publicerad: 5 januari 2015

Ett nytt projekt ska utveckla studenters förmåga till muntlig- och skriftlig kommunikation, och även öka deras kompetens som medarbetare i team. De första studenterna som får ta del av projektet är fysioterapeutstudenter.

– Tanken är att projektet ska öka studenternas anställningsbarhet. Att kunna kommunicera med olika målgrupper och ingå i team är en nyckelfaktor för framgångsrikt arbete inom vård professionerna, säger Stina Rutberg, universitetslektor.

Feedback och anpassade modeller

Projektet syftar till att utveckla en pedagogisk modell anpassad för vårdutbildningar med stöd och inspiration av DiaNa. DiaNa är en kommunikationsträningsmodell från Uppsala Universitet riktad mot naturvetare, med målet att rusta studenter för arbetslivet genom att förbättra generiska kompetenser, så som muntlig-, skriftlig och gruppkommunikation.

– DiaNa innehåller färdiga modeller för feedback och lärarguider. Tanken är att hämta inspiration och ändra dem så de passar vårdutbildningarna. Det blir en hjälp när vi startar upp projektet, säger Katarina Mikaelsson, utbildningsledare på fysioterapeutprogrammet.

Ökade krav på vårdpersonal

Idag ställs allt ökade krav på vårdpersonal som kompetenta teammedarbetare, både i sin egen profession men också i samarbete med andra professioner. Ökade krav ställs också på att kunna hålla muntliga presentationer, för både patienter och vårdpersonal, och även den skriftliga kommunikationen med ökade evidenskrav.

Genom att förstå och praktiskt träna sin kommunikationsförmåga och reflektera sin egen insats förväntas studenterna utveckla ökat ansvarstagande för sin egen roll samt kunna inspirera och motivera andra.

– Det här är inget obligatoriskt, utan det är något studenterna får välja. Då får de ett intyg att visa upp för arbetsgivare, säger Stina Rutberg.

Permanent inslag i utbildningen

Vid årsskiftet påbörjas arbetet med planering och utformning av mallar.  Till hösten 2015 förväntas fysioterapeutstudenterna ta del av projektet som en del i utbildningen.

– Målet är att det ska bli ett permanent inslag i utbildningen och att sprida den här modellen till andra vårdutbildningar, men även till andra utbildningar på Luleå tekniska universitet, säger Lotta Berglund, utbildningsledare för hälsovägledarprogrammet.

Kontakt

Katarina Mikaelsson

Katarina Mikaelsson, Universitetslektor, Avdelningschef

Telefon: 0920-493823
Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Stina Rutberg

Stina Rutberg, Biträdande professor, Utbildningsledare forskarutbildningen vid inst. för Hälsovetenskap

Telefon: 0920-493225
Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik