Hoppa till innehållet

Samarbete kring personcentrerad vård

Publicerad: 23 mars 2015

Patientens egna berättelser och upplevelser är i fokus vid personcentrerad vård. Kärnan är ett partnerskap mellan patienten och vårdaren. Luleå tekniska universitet, Norrbottens läns landsting och Vårdförbundet arrangerade ett seminarium som belyste vikten av att skapa vård där personen står i centrum.

– Det var en välbesökt dag och vi alla är intresserade av samma saker, fast i olika former.  Vi vill samverka över hela länet för att tänka mer personcentrerat i våra arbeten, säger Åsa Engström, biträdande professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Partner i vården

Personcentrerad vård är ett steg att förbättra vården för patienten. Patienten är personer som är mer än sin sjukdom. Utgångspunkten är patientens berättelser och upplevelse av situationen samt individens förutsättningar, resurser och hinder. Patienten blir därmed en partner i vården.

Etik - viktigt i arbetet

Dagen inleddes av arrangörerna Åsa Engström, Luleå tekniska universitet, Ros-Marie Isaksson, Norrbottens läns landsting och Erica Olsson, Vårdförbundet.

Birgitta Lindberg och Malin Olsson, universitetslektorer vid Luleå tekniska universitet, höll en dialog om vad som krävs för personcentrerad vård. De belyste även varför etiken är så viktig i våra professioner och att etiken kräver kunskap, träning och medvetenhet om vilken människosyn vi har. 

Höjer vårdkvaliteten

Professor Inger Ekman från Göteborgs universitet fanns på plats för att föreläsa om personcentrerad vård. Hon betonade flera gången betydelsen av att lyssna på patienten och visade på skillnaden när vården är personcentrerad. Inger Ekman och hennes medarbetare har visat att ett personcentrerat arbetssätt kan minska vårdtiderna på sjukhus, frigöra vårdpersonal och sängplatser och samtidigt höja vårdkvaliteten.

Samarbetet fortsätter

Det hade samlats närmare 230 personer i salen på landstinget för att lyssna på föreläsningar om personcentrerad vård. Även hälsocentraler, sjukhus och Luleå tekniska universitet fanns med via videouppkoppling.

– Det var en lyckad dag. Vårt samarbete fortsätter och vi ska träffas för att följa upp den här dagen. Det blir säkerligen fler seminarium framöver för att utveckla vårt samarbete med personcentrerad vård och andra viktiga frågor, säger Åsa Engström.

Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Birgitta Lindberg

Birgitta Lindberg, Biträdande professor, Utbildningsledare Sjuksköterskeprogrammet

Telefon: 0920-493856
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Malin Olsson

Malin Olsson, Biträdande professor

Telefon: 0920-493887
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik