Hoppa till innehållet

Samsyn vid bedömning av studenter

Publicerad: 18 mars 2015

Det är viktigt att studenterna bedöms på ett rättvist sätt under sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Därför har handledare och lärare på sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen träffats för att diskutera och gå igenom bedömningssystemet.

– Det är jättebra att träffa handledare från andra verksamheter och få diskutera hur de jobbar utifrån formuläret, säger Susanne Nilsson, handledare vid rättspsykiatrin på Öjebyns sjukhus.

Studenter på sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeutbildningarna har under ett antal veckor verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Under dessa veckor ska studenternas kunskaper, förmågor och förhållningssätt bedömas så objektivt, transparent och rättvist som möjligt av handledare och adjungerade kliniska adjunkter, AKA.

Arbete med måluppfyllelse

Det finns 15 AKor kopplade till programmen inom omvårdnad, 14 från landstinget och 1 från Luleå kommun och fler planeras att tillsättas exempelvis inom landstingets närsjukvård och inom fler kommuner. Under en dag förra veckan träffades AKor, huvudhandledare och lärare på Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, för att arbeta med bedömning av måluppfyllelse under den verksamhetsförlagda utbildningen. Anna Löfmark från Gävle har utformat och reviderat instrumentet AssCe - Assessment of Clinical Education som används vid bedömningar. De flesta sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram i landet använder AssCe och Anna Löfmark gick igenom revideringen under dagen med användningsområden och hur instrumentet används mot olika kursmål.

– Det är väldigt viktigt att VFU:n blir bra och lärorik för studenterna, att de bedöms på ett bra sätt och att vi har bra och kunniga handledare, säger Åsa Engström, biträdande professor i omvårdnad. 

”Vi känner stort ansvar”

Handledarens roll är viktig för betygsättningen. Ju mer inflytande handledaren har på betygsättningen av studenten desto viktigare är det att tydliga kriterier för bedömning finns.

– Det är viktigt att vi får veta att vi tänker rätt och höra hur andra arbetar med materialet. Det är väldigt utvecklande att vara handledare och vi känner ett stort ansvar, säger Anna-Karina Aasa, handledare vid psykiatrin på Sunderby sjukhus.

Bedömning på avancerad nivå

Nästa steg i utvecklingen är att anställa kliniska lektorer som ska ansvara för bedömningen på avancerad nivå och kvalitetssäkra bedömningarna. De ska också finnas som ett stöd till de adjungerade kliniska adjunkterna och vara kopplade till lärosätet med forskning och undervisning. En arbetsgrupp från Institutionen för hälsovetenskap och från Norrbottens läns landsting arbetar nu med den frågan och införandet av dessa tjänster.