Hoppa till innehållet
Colombia_besok
Delegationen bestod av Colombias ambassadör Sonia Duran, hennes make och professor Julian Vasquez samt två representanter från Korpilombolo Kultur AB. Från Luleå tekniska universitet deltog professor Sitaram Velaga, universitetslektor Niklas Lehto, internationell samordnare Päivi Juuso och doktorand Silje Gustafsson. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Universitet stärker banden till Colombia

Publicerad: 29 december 2015

I november besöktes Luleå tekniska universitet av en delegation från den colombianska ambassaden. Syftet var att diskutera samarbeten kring forskning och utbildning inom hälsovetenskap, men även gemensamma projekt.

– Det är bra för institutionen att utvidga våra kontaktnät som en del i satsningen på internationalisering. De är intresserade av naturläkemedel och kultur, och vi ser möjlighet till samarbete inom dessa områden, men även att bli samarbetspartners inom utbildning och forskning, säger Sitram Velaga, professor inom hälsovetenskap, som är en av initiativtagarna till besöket.

Samarbeten mellan universiteten

Under mötet fick besökarna ta del av information om Luleå tekniska universitet och den forskning och utbildning som bedrivs inom hälsovetenskap. Fokus var att diskutera vetenskapligt och pedagogiskt samarbete mellan universitetets institution för hälsovetenskap och fakulteten vid Universidad CES, Medellin, Colombia.

Det diskuterades även ett samarbete mellan Institutionen för hälsovetenskap och Läkargruppen Quale Vita från Bogota, Colombia, som ska resultera i grundandet av ett hälsans hus i byn Korpilombolo, en vänort till den colombianska orten Bolombolo.

Intressanta diskussioner fördes också om ett eventuellt samarbete mellan Institutionen för hälsovetenskap och gruppen för antropologisk och vetenskaplig forskning vid Universidad CES kring minoritetsbefolkningens användande av naturläkemedel.

Kontinent på stark frammarsch

I slutet av oktober åkte doktorand Silje Gustafsson på ett kontaktseminarium till Latinamerika som anordnats av Utbildnings– och högskolerådet, UHR. Resan resulterade i flera kontakter för samarbete mellan Luleå tekniska universitet och bland annat universitet i Medellin.
– Latinamerika är en kontinent av möjligheter på stark frammarsch. De universitet vi knöt kontakt med har många spännande och innovativa lösningar som tilltalar oss från nordliga delarna av Europa, säger Silje Gustafsson, doktorand inom omvårdnad.

Besöket har resulterat i ett officiellt samarbetsavtal mellan Luleå tekniska universitet och Universidad CES.

Under vårterminen 2016 ska det hållas en digital workshop mellan universiteten om planerna att grunda ett svensk-colombianskt centrum i Korpilombolo.

– En internationell samverkan är viktig för framtiden. Den är givande för båda parter och kan främja både utbildnings- och forskningssamverkan på alla nivåer, säger Päivi Juuso, internationell samordnare på Institutionen för hälsovetenskap.

Kontakt

Silje Gustafsson

Silje Gustafsson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492313
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Päivi Juuso

Päivi Juuso, Biträdande professor, Utbildningsledare KUSSK

Telefon: 0920-493897
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik