Hoppa till innehållet

Uppsatser presenterades för allmänheten

Publicerad: 29 maj 2015

Studenter från Hälsovägledarprogrammet presenterade sina kandidatuppsatser för ett välbesökt Vetenskapen Hus. Det är första gången som allmänheten får ta del av studenternas arbeten.

– Vi ska stå med fötterna i akademin och i den värld som forskningen och studierna används. Det här är ett sätt att föra mer tillämpade diskussioner, säger Catrine Kostenius, biträdande professor inom Hälsovetenskap.

Under rubriken ”Hur främjar vi vår hälsa” presenterades sex uppsatser inom ämnet hälsopromotion under en timme på Vetenskapens Hus. Efteråt fortsatte diskussioner och frågeställningar kring hur den praktiska tillämpningen fungerar. Åhörarna kunde ta del av hur naturljud kan användas som stresshantering för kontorsarbetande stadsbor och hur stress kan hanteras inom gruvnäringen och hälsocentraler.

Tidigare i veckan fördes även examinationsseminarium där samma material diskuterades mer vetenskapligt.

– Studenterna gjorde intressanta och otroligt proffsiga presentationer. Det blev väldigt lyckat, säger Catrine Kostenius.