Hoppa till innehållet
E-excellence2
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Utvärdering säkerställer kvalité och digitalkompetens

Publicerad: 8 april 2015

Arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet var den enda arbetsterapeututbildning i landet som 2012 fick utvärderingen ”Mycket hög kvalitet” av Högskoleverket. Kvalitetsarbetet fortsätter och nu har ytterligare en utvärdering genomförts enligt en internationell modell för kvalitetsutveckling med fokus mot excellence i e-lärande.

– E-lärande och digital kompetens efterfrågas allt mer i samhället. Det här är ett sätt att ge våra studenter ett mervärde och då är det viktigt att utvärdera oss själva med specifikt fokus på detta, säger Maria Larsson Lund, professor och utbildningsledare på arbetsterapeutprogrammet.

Excellensmedel erhölls av universitet för att under hösten 2014 genomföra en självvärdering och utvärdering med fokus på e-lärande enligt European Association of Distance Teaching Universities, EADTU E-xcellence kvalitets modell.

Kompetens i sin yrkesroll

Orsaken till utvärderingen är att motsvara framtida behov i samhället och ta tillvara möjligheten till e-lärande i utbildningen för att utveckla studenters digitala kompetens.

– Den frekventa användningen av olika tekniska lösningar för e-lärande som används i distansutbildningen stärker studenternas kompetens och beredskap att använda olika typer av teknik i sin framtida yrkesutövning, både i det direkta arbetet med klienter och vid informationsutbyte, säger Maria Larsson Lund.  

Utvecklar organisationen

Utvärderingen genomfördes genom självvärdering under ledning av en extern internationell kvalitetsgranskare Ebba Ossiannilsson, projektledare vid Lunds universitet och vice ordförande för Svenska riksorganisationen för distansutbildning. Sex fokusgrupper identifierades, tre var direkt relaterade till arbetsterapeutprogrammet, som lärarna i arbetsterapi, studenterna samt representanter vid stödämnena i programmet. De tre övriga fokusgrupperna ansvarade för universitetsgemensamma frågor. Samtliga fokusgrupper värderade områden av utbildningens kvalitet utifrån internationella kriterier.
– De här kvalitetskriterierna gör att vi lär oss hur vår egen organisation fungerar och kan utvecklas för att stärka kvalitén i e- lärandet, säger Maria Larsson Lund.

Nöjda studenter

Resultatet visade att de områden som lärarna själva ansvarade för blev högt värderade, likaså var studenterna väldigt nöjda med kvalitén i e-lärandet i utbildningen. Däremot hade områden där ansvaret låg centralt ett behov av utveckling

– Det är skönt att få ett kvitto på att utbildningen sammantaget håller en mycket hög kvalitet även utifrån ett e-lärande perspektiv. Utvärderingen har gett en input till hur vi kan öka kvalitén ytterligare, fortsätter Maria Larsson Lund.

Ebba_ossinannilsson_web
Ebba Ossiannilsson.

Strategi för hela universitet

Under utvärderingen fann Ebba Ossiannilsson ett otroligt engagemang från grupperna och en stark vilja att utvecklas mot internationell standard. Hon anser att det är viktigt att ha ledningen med sig för att kunna genomföra förändringar och att Luleå tekniska universitet, bland annat genom att ledningen var en av fokusgrupperna, nu vill granska sin egen organisation och utvecklas. Flera områden blev genom självvärderingen uppenbara och att en samlad strategi kan behövas.

– Det är tydligt att universitetet generellt vill utveckla sitt e-lärande. Initiativet kom från arbetsterapeutprogrammet och det är bland annat deras förtjänst att det nu tillsats en e-lärande kommittee som ska ta fram en strategi för hela Luleå tekniska universitet, säger Ebba Ossiannilsson.

Kontakt

Maria Larsson-Lund

Maria Larsson-Lund, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493833
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik