Hoppa till innehållet

Belönas med pris för sin forskning

Publicerad: 22 november 2016

Under högtidliga former tog Katarina Leijon Sundqvist emot Norrbottenakademiens hälsovetenskapliga pris. Hon får priset för sin självständiga forskning av användandet av värmekamera för att studera hudens blodcirkulation i händer efter att de utsatts för kyla- ett forskningsområde av stort intresse för både allmänhet, landstinget och universitet.

– Jag blev väldigt överraskad och känner mig glad och hedrad över att jag fått det här priset. Det visar att någon tycker att det jag gör är betydelsefullt och det känns väldigt hedrande.

Katarina Leijon Sundqvist forskar hur värmekamera kan användas för att undersöka hudtemperaturen på händer, vilket säger något om den underliggande cirkulationen. Metoden av att använda sig av värmekamera är relativt enkel och oblodig, det behövs inte sticka något under huden. Med värmekamera kan också stora ytor undersökas och den går enkelt ta med, exempelvis vid hembesök. Metoden kan användas som komplement för att tidigt identifiera cirkulationsstörningar och inflammation samt för att identifiera, begränsa eller förhindra exempelvis diabeteskomplikationer, liggsår eller reumatiska ledförändringar. Ett annat användningsområde är inom kirurgin där värmekamerabilder kan bidra med realtids information för att till exempel under ett operativt ingrepp följa cirkulatoriska skeenden, som att kontrollera att genomblödningen fungerar i en transplanterad vävnad.

– Målet är att metoden med värmekamera i framtiden skall komma att få större klinisk användning i vården som komplement till redan etablerade undersökningsmetoder, säger Katarina Leijon Sundqvist.

Vad ska du använda prispengarna till?

– Jag har inte hunnit tänka exakt, men det kanske blir så att jag skaffar mig en egen liten fin portabel värmekamera. Eller så kanske jag åker på någon spännande konferens eller åker ut till någon forskargrupp ute i världen, säger Katarina Leijon Sundqvist.

Norrbottenakademin, NOAK, har årligen delat ut det Hälsovetenskapliga priset sedan 2007 årligen till studenter för framstående studier inom det vetenskapliga området vid Luleå tekniska universitet.

Motivering:

I sitt doktorandarbete har Katarina visat stor självständighet och initiativförmåga långt över vad som kan förväntas av en doktorand.  Hon använder värmekamera för att mäta temperaturförändringar på huden efter att händerna har provocerats med kyla. Mätningar kan användas som ett mått på blodcirkulationen eftersom hudtemperaturen till viss del återspeglar den underliggande cirkulationen. Den stora fördelen med metoden är att den inte är invasiv. Målet med forskningen är att utveckla tillförlitliga metoder som i förlängningen kan användas för att diagnostisera cirkulatoriska problem och sjukdomar och, t.ex. kunna användas för att förbättra bedömning och handläggning av kärlkomplikationer vid Diabetes mellitus. Katarina har valt ett forskningsområde av stort allmänintresse och som är av relevans för såväl landsting som universitet. Hon har under det gångna året tillfört viktig kunskap inom ett tämligen outforskat område genom att publicera två kvalitetsgranskade artiklar i en väletablerad vetenskaplig tidskrift. Hon har även presenterat resultat vid internationella konferenser.

Taggar