Hoppa till innehållet
Anita Melander Wikman och Sari-Anne Wiklund
Anita Melander Wikman och Sari-Anne Wiklund är forskare i fysioterapi och har erfarenheter av att bedriva forskning tillsammans med äldre personer. Foto: Erica Lång Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stort intresse att delta i hälsovetenskaplig forskning

Publicerad: 5 oktober 2016

Äldres delaktighet är en förutsättning för framgångsrik forskning och utveckling. Det var temat på den välbesökta föreläsningen som forskarna Sari-Anne Wiklund Axelsson och Anita Melander Wikman höll på Vetenskapens hus den 4 oktober.

De är båda forskare i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet och berättade om sina erfarenheter av att forska tillsammans med äldre personer och hur informationstekniken kan utvecklas för att stödja ett hälsosamt åldrande. Intresset för lunchföreläsningen var stort och Anita Melander Wikman säger att det för dem var minst lika viktigt att få inspel från de som var där och lyssnade.

– Flera av dem var intresserade av att vara medforskare i framtida projekt och vi vill ju att de är engagerade redan tidigt i planeringen, säger hon. 

Det går även i linje med de riktlinjer som National Institute for Health Research och organisationen INVOLVE tagit fram kring deltagande i forskning.

Åhörarna fick också frågan om de vill ge synpunkter på manus till tidskrifter som British Medical Journal där det är viktigt att beskriva hur patienter varit delaktiga i forskningsfrågorna, både vad gäller design av metod, tolkning av resultat och implementering i praktiken.

– De ville gärna bli tillfrågade till liknande samarbeten med Luleå tekniska universitet inom hälsovetenskaplig forskning, säger Anita Melander Wikman

Taggar