Hoppa till innehållet

Studenter presenterar sina hälsoprojekt

Publicerad: 8 juni 2016

Vid terminsavslutningen presenterade studenterna på hälsovägledarprogrammet sina projekt från kursen Hälsoprojekt och entreprenörskap. Ett stipendium delades ut till det framröstade vinnande bidraget.

– Det har varit pedagogiskt och lärorikt att vara ute i miljön där ens kunskaper sätts på prov, säger Martina Perdomo de Pietro.

Under vårterminen har studenterna i termin fyra i kursen Hälsoprojekt och entreprenörskap, examinerats genom en affärsplan och projektmetodik.

Tillämpningen av projektmetoden examinerades genom att studenterna har genomfört olika hälsoprojekt ute i samhället. Vid kursens slut presenterades projekten i form av en poster. Det projekt som studenter och lärare ansåg hade det starkaste hälsopromotiva perspektivet och belyste hälsovägledares roll i samhället på bästa sätt röstades fram till bästa projekt. Vinnarna var Theres Enström, Louise Löfgren och Hanna Lindvallsom genomförde projektet Glädjeboost! Priset var ett stipendium på 500 kronor per person.

– Jag kommer att ta med mig hur enkelt det är att få fram kreativitet och glädje med enkla medel, och att det inte har med ålder att göra, säger Theres Enström.

Ubildningsledare Lotta Berglund tyckte årets alla projekt var av hög kvalité.

– Det projekt som vann i vår, vann i stark konkurrens. Årets samtliga projekt var mycket bra och belyste hälsovägledares roll i samhället genom hela livsspannet.

Kontakt