Hoppa till innehållet
Gunilla_Isaksson_LTU
Gunilla Isaksson, nybliven professor i arbetsterapi och prefekt för Institutionen för hälsovetenskap. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Berättelser viktiga för nybliven professor

Publicerad: 21 november 2017

Gunilla Isaksson har haft ett omvälvande år. Hon har nyligen blivit prefekt för Institutionen för hälsovetenskap och professor i arbetsterapi. Under sin installationsföreläsning fokuserade hon på hur viktiga människors berättelser har varit i hennes arbete och forskning och vad de har för betydelse för vilka rehabiliteringsinsatser som ges.

– För mig har intresset att fånga människors berättelser varit ett sätt att bygga terapeutiska relationer för att få tillgång till patienters upplevelser av sin vardag och därigenom kunna möta deras behov, säger Gunilla Isaksson.

Intresset för att fånga människors berättelser har för Gunilla Isaksson sin grund i rehabiliteringsverksamheten inom psykiatrisk öppen- och sluten vård där hon genom patienters berättelser fick tillgång till hur de upplever sin vardag och därigenom kunde möta deras behov. Även hennes avhandling fokuserade på möjligheter till delaktighet i vardagen och att genom berättelser få veta hur det är att vara en del av en gemenskap genom samspel och interaktion i sociala nätverk.

– Berättandet är en handling där vi förvandlar praktisk erfarenhet till språk som bygger på våra minnen. Vi modifierar ständigt våra berättelser i förhållande till den sociala kontext där de berättas, men också för att de innehåller dynamik, samspel, tidsperspektiv och processer.

Gunilla Isaksson anser att människors berättelser har en betydelse för vilka rehabiliteringsinsatser som ges.

– Jag ser att den kunskap vi får av människor genom att lyssna till vad de berättar om sina upplevelser och hur det påverkar deras delaktighet och handlingar i vardagen är viktig för att möta människors behov, förutsättningar och intressen.

– Det ger också den enskilde och de närstående möjligheter till inflytande vid planering, genomförande samt uppföljning av åtgärder, vilket är viktigt att beakta och säkra vid rehabilitering.

Även som nybliven prefekt kommer Gunilla Isaksson att hålla forskningen levande.
– Det är otroligt viktigt för mig att fortsätta forska. Forskningen är en av anledningarna till varför jag är här.

Kontakt

Gunilla Isaksson

Gunilla Isaksson, Professor, Prefekt

Telefon: 0920-493853
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik