Hoppa till innehållet

Nobeldag med hälsofokus

Publicerad: 11 december 2017

8 december hölls en egen "Nobeldag" på universitetet för att uppmärksamma aktuell forskning och vetenskap inom hälsovetenskap. Under dagen, som väckte stort intresse för pågående hälsoforskning, presenterades bland annat doktorandprojekt. Ett annat uppskattat inslag var besök i olika labb.

– Den här dagen har överträffat alla förväntningar. Det är första gången vi gör detta och det har krävts stort engagemang och mycket energi för att ordna detta. Jag hoppas vi ska kunna göra det fler gånger tillsammans, sade Gunilla Isaksson, prefekt för Institutionen för hälsovetenskap.

Intressanta forskningspresentationer

Doktorandprojekt som presenterade under dagen, var bland annat behandling av personer med långvarig smärta, en andra hjärtinfarkt, premedicinering till barn, delaktighet i livet för äldre par som använder korttidsvård och om att drabbas av trauma. Ett mycket uppskattat inslag var institutionsens laborativa verksamhet som visades upp. I ett av labben medverkade besökarna i att själva försöka göra hjärt- och lungräddning även med hjälp av hjärtstartare, via instruktion genom mobil, en svår uppgift som krävde stor lyhördhet under stark press, även om det var en fiktiv situation. Det var många som uppskattade dagen.

– Jag är doktorand och den här dagen är en chans för mig att få presentera min forskning, sade Ingela Jobe, som höll en presentation om vårdplanering. 

Stort intresse för universitetets hälsoforskning

Det var även fokus på det samverkansavtal som undertecknades i augusti i år, mellan Luleå tekniska universitet och Norrbottens Kommuner, med syftet att bättre hantera generationsväxlingen på arbetsmarknaden och den allt äldre befolkningen i Norrbotten. Karin Jones, utvecklingsdirektör Region Norrbotten påminde om vårdbehovet som ökar, på grund av allt äldre befolkning, samtidigt som det finns färre personer som kan ta hand om vårdtagare. Luleå tekniska universitet och Norrbottens Kommuner vill öka sin strategiska och långsiktiga samverkan, inom kompetensutveckling, hälsa och vård, digitalisering, utbildning och forskning samt utveckling och innovation. Norrbottens Kommuner poängerade vikten av avtalet.

– Vi har precis börjar träffa varandra och vi har jättestora förhoppningar från kommunerna. Frågan om kompetensförsörjning är drivande i alla kommuner i Norrbotten. Det är oerhört viktigt att vi kan se varandras perspektiv när nya testbäddar och innovationer ska göras. Vi behöver tillit och förståelse mellan alla organisationer. Frågan om kompetensförsörjning är drivande i alla kommuner i Norrbotten, sade Kajsa Myrberg, direktör Norrbottens kommuner.

Fokus på vetenskap

Nobeldagen avslutades så klart med en nobelmiddag, men i betydligt enklare stil än originalet, en fredagsmiddag, där dagens upplevelser och kommande kunde diskuteras under trevliga former.

– Vi har under några års tid önskat anordna en hel dag där vi presenterar vår forskning och nu har vi gjort slag i saken. Vi tycker det är viktigt att ha den i samband med Nobeldagen för att det är en dag med fokus på vetenskapen, säger Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet och medlem i hälsovetenskaps Nobelkommitté.

Röster om Nobeldagen

Foto: Sofia Stridsman

– Jag har presenterat min egen forskning, men är även här för samverkan och kunskapsspridning. Den här typen av möten är otroligt givande. Det kan vara ensamt att vara doktorand och göra kliniska studier, så det betyder mycket att bygga nätverk med andra doktorander, säger Åsa Bromfalk, sjuksköterska på Sunderby sjukhus avdelning för anestesi och operation, samt doktorand vid Umeå universitet.

Foto: Katarina Karlsson

– Det är jättebra att synliggöra forskning inom hälsovetenskap på det här sättet och särskilt den som sker i samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten och Norrbottens kommuner, säger Lotta Kassberg, adjungerad lektor inom arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet och arbetsterapeut, Region Norrbotten.

Kontakt

Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Text och bild: Sofia Stridsman, Katarina Karlsson