Hoppa till innehållet
Gunilla_Isaksson_LTU
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny prefekt värnar om respekt och samarbete

Publicerad: 19 april 2017

Den 1 maj tillträder biträdande professor Gunilla Isaksson som ny prefekt på Institutionen för hälsovetenskap. Hon är legitimerad arbetsterapeut som har jobbat ute i verksamheten och har en lång och bred erfarenhet från olika positioner i universitetsvärlden.

– Jag har en ständig nyfikenhet och stimuleras av nya utmaningar, vilket gjorde att jag sökte uppdraget som prefekt. Jag inspireras av att söka lösningar och tänka långsiktigt för att bygga en verksamhet i samverkan med andra, säger Gunilla Isaksson.

Från lärare till prefekt

Hon började arbeta som legitimerad arbetsterapeut 1990 inom psykiatrisk öppen- och slutenvård. Efter fem år sökte hon en adjunkttjänst på Vårdhögskolan i Boden för att 2003 gå in i forskarstudier. Fem år senare var hon den första som disputerade i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet. Efter det har hon hunnit vara ämnesföreträdare för det som då var forskarutbildningsämnet arbetsterapi, haft en post-doc på Karolinska Institutet, vara handledare till flera doktorander och i sex år varit avdelningschef på avdelningen för Hälsa och rehabilitering.

– Jag har varit på Luleå tekniska universitet ganska länge och hunnit med en hel del, allt från pedagogiskt utvecklingsarbete, granskningsprocesser och ledningsuppdrag till att gå från vårdhögskola till universitet, säger Gunilla Isaksson.

Forskning med två inriktningar

Hennes egen forskning inom arbetsterapi har utvecklats i två riktningar, en fokuserar på sköra äldre medborgare och en på personer med ryggmärgsskada - båda med ambitionen att främja hälsa och välbefinnande hos människor genom delaktighet i aktivitet.

– Min forskning har en övervägande kvalitativ ansats. Jag sätter stort värde i att samla data genom att följa och möta samma personer över tid i olika situationer med varierande metoder för att få ett innehållsrikt och trovärdigt material.

Behålla kompetens och samverka

En av styrkorna på institutionen anser hon vara de samhällsaktuella utbildningarna med stor efterfrågan från verksamheterna och högt söktryck. Studenterna som söker är väl motiverade och lärarna vid institutionen är mycket kompetenta. Utmaningen är att ta in många studenter i en slimmad organisation och bibehålla kvaliteten.

– Det är viktigt att värna den kompetens som vi långsiktigt byggt upp och vi måste fortsätta det strategiska arbetet med kompetensutveckling.

Fler styrkor är att det finns ett stort pedagogiskt intresse hos lärarna, både för reguljär- och distansutbildningarna. Utbildning på distans har pågått under många år och där finns hög kompetens menar Gunilla Isaksson.
– Den kompetensen kan vi verkligen lyfta, men det går inte luta sig tillbaka för det går fort fram i den digitala utvecklingen och vi måste fortsätta det pedagogiska arbetet.

Inom forskningen anser Gunilla Isaksson att det är viktigt att samverka och bygga nätverk över ämnesgränserna vid institutionen, med andra institutioner, nationellt och internationellt för att bygga tvärvetenskaplig forskning och därigenom få bättre förutsättningar till externfinansiering. Här är även centrumbildningen EIC, Centrum för Innovation och eHälsa, en viktig kugge för att bygga samverkan med koppling till digitala tekniska lösningar.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?

– Jag värnar om respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar. Jag ser värdet av olikheter inom arbetsgrupper och arbetar för att ta tillvara den bästa kompetensen inom gruppen. För mig är en god ledare inte den som syns mest, men den som finns tillgänglig och lyssnar till varje medarbetare och hanterar frågor med stor integritet och respekt för att som ledare sedan kunna kliva fram och ta nödvändiga beslut.

Kontakt

Gunilla Isaksson

Gunilla Isaksson, Professor, Prefekt

Telefon: 0920-493853
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik