Hoppa till innehållet

Nytt projekt med hälsa och lärande i fokus

Publicerad: 22 februari 2017

Hälsa, uppskattning och delaktighet. Det är några områden som forskare och studenter från Luleå tekniska universitet fokuserar på i Övertorneå kommuns projekt för hälsofrämjande skolutveckling.

– Det här projektet om hälsofrämjande skolutveckling blir riktigt spännande med utvecklingsarbete, forskning och studentarbeten. Det ger mig känslan av jackpot när alla de delarna finns med och att få stöd av Skolverket är extra glädjande, säger Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet och forskningsledare i projektet.

Öka elevernas måluppfyllelse

Skolverket har beviljat bidrag till 99 huvudmän för hälsofrämjande skolutveckling. Bidraget ska leda till hälsofrämjande och förebyggande insatser för en ökad måluppfyllelse. Övertorneå sökte och fick 1 089 000 kronor som under våren ska gå till hälsofrämjande insatser för att öka elevers måluppfyllelse och trivsel i skolan. Det görs exempelvis genom kompetensutveckling för både skolpersonal och elever på området hälsa och lärande samt att en hälsoinspiratör kommer att anställas för att coacha elever och personal.

Forskning från fler områden

I ansökan till Skolverket bidrog Catrine Kostenius med att koppla utvecklingsarbetet till forskning. Under våren kommer hon och hennes forskarteam att besvara forskningsfrågor om de hälsofrämjande insatserna genom att fånga upp upplevelser och tankar från elever och skolpersonal - ett så kallat empowermentbaserat perspektiv, där de som berörs av förändringen är delaktiga och medskapare i utvecklingsprocessen.

Förutom Catrines Kostenius bidrag om ett uppskattat förhållningssätt kopplat till hälsa och lärande kommer fler forskare att medverka från Luleå tekniska universitet. Från Institutionen för hälsovetenskap bidrar universitetslektor Anna-Karin Lindqvist med forskning och konkreta verktyg om mental träning och universitetslektor Anitha Risberg om stress och stresshantering. Från Institutionen för konst, kommunikation och lärande deltar universitetsadjunkt Lena Nyström, som har erfarenhet av forskning i skolan. Hon bidrar med särskild kunskap om hur elever kommer till tals och hur deras kraft till positiv förändring kan tas tillvara i skolutveckling.

– Genom att lägga ihop kunskap från flera forskningsdiscipliner och våga överskrida professionsgränser är jag övertygad om att vi kommer att generera kunskap som blir användbar för hälsofrämjande skolutveckling.

Studentarbeten inom projektet

Under våren kommer Hanna Forsberg, hälsovägledare som skriver sin magisteruppsats om hälsofrämjande skolmiljö, att dela med sig av sina resultat. Även studenter från hälsovägledarprogrammet vid Luleå tekniska universitet kommer att skriva sina examensarbeten i ämnet hälsopromotion kopplat till projektet i Övertorneå. Julia Fredriksson och Susanne Sjöblom undersöker skolpersonalens upplevelser av hälsa och lärande.
I Övertorneå är 40 procent av alla elever på gymnasiet nyanlända och en rad undersökningar visar att just denna grupp är särskilt utsatta när det gäller ohälsa. Josefin Dahlström och Victor Näslund fokuserar därför i sitt examensarbete på vad elever med utländsk bakgrund upplever som hälsofrämjande.

I början februari hölls det första projektmötet i Övertorneå.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Kontakt

Catrine Kostenius

Catrine Kostenius, Professor

Telefon: 0920-493288
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Taggar