Hoppa till innehållet
Avsiktsforklaring
Gunilla Isaksson, prefekt Institutionen för hälsovetenskap, Monica Johansson, prefekt Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet, Kajsa, Myrberg, direktör Norrbottens Kommuner samt Annica Henriksson, samverkansledare Norrbottens Kommuner Foto: Katarina Karlsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nytt samarbete för ökad kompetensförsörjning

Publicerad: 15 augusti 2017

Luleå tekniska universitet och Norrbottens Kommuner har skrivit under en gemensam avsiktsförklaring för att bland annat stärka digitaliseringen och den framtida kompetensförsörjningen av lärare och sjuksköterskor i länets kommuner.

– Luleå tekniska universitet har länge haft som mål att stärka utveckling och tillväxt i Västerbotten och Norrbotten. Därför är det jätteroligt att vi kommit till det läget att nu skriva under denna gemensamma avsiktsförklaring med Norrbottens Kommuner, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Med syftet att bättre hantera generationsväxlingen på arbetsmarknaden och den allt äldre befolkningen i Norrbotten, vill Luleå tekniska universitet och Norrbottens Kommuner öka sin strategiska och långsiktiga samverkan, inom kompetensutveckling, hälsa och vård, digitalisering, utbildning och forskning samt utveckling och innovation. Specifika samarbetsområden och konkreta aktiviteter ska framöver identifieras i samverkan mellan universitetet och Norrbottens Kommuner vid ett par gemensamma möten varje år.

Norrbottens Kommuner som företräder samtliga 14 kommuner i länet ser många samverkansmöjligheter med Luleå tekniska universitet, genom universitetets starka näringslivskoppling och universitetets utbildning och forskning inom bland annat utbildning, hälsa och vård, energi- och miljöteknik, infrastruktur, informations- och kommunikationsteknik samt digitalisering och informationssäkerhet.

– För Norrbottens Kommuner är digitalisering och kompetensförsörjning inom vård och skola högt prioriterade områden. Ökad dialog och samarbete mellan Norrbottens kommuner och LTU för nya innovativa lösningar på samhällsutmaningarna är avgörande för att vi ska lyckas, säger Kajsa Myrberg, direktör för Norrbottens Kommuner.

Luleå tekniska universitet och Norrbottens Kommuner ska även göra mer omfattande strategiska satsningar på utvecklingsmiljöer där teknik och entreprenörskap möts. De vill bland annat starta ett samarbete mellan Innovationskontoret vid LTU, LTU Business och Norrbottens Kommuner.

Kontakt: Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet, johan.sterte@ltu.se, 070-538 35 36

I media

Taggar