Hoppa till innehållet
AT_ortos6_LTU
Studenter på arbetsterapeutprogrammet, termin tre, gör handortroser i en praktisk övning på inneveckan. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Rekord i antal förstahandssökande

Publicerad: 15 maj 2017

Även i år har arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet flest förstahandsansökningar jämfört med andra universitets arbetsterapeututbildningar. Utbildningen har 71 procent fler förstahandsansökningar än det näst populäraste universitetet.

Det är otroligt glädjande att vi är en attraktiv utbildning och fortsätter att slå vårt eget rekord för antalet förstahandssökande. Siffrorna är ett kvitto på att vår distansutbildning är tilltalande för många av flera skäl samtidigt som det finns och en stor brist på arbetsterapeuter i hela landet, säger utbildningsledare Maria Larsson Lund.

De senaste preliminära siffrorna från Utbildnings- och högskolerådet visar att arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet är populärare än någonsin hos förstahandsväljarna. 207 förstahandsansökningar har gjorts till utbildningen, vilket är 86 fler än till universitet på andra plats. skillnaden är 71 procent jämfört med förra årets siffra som var 43 procent.

Antalet förstahandssökande på arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet har i år ökat med 28 procent jämfört med ifjol. Den kraftiga ökningen är unik för programmet i Luleå, då andra arbetsterapeututbildningar ökar mer sparsamt eller inte alls.

Långsiktiga satsningar på utbildningen

I den senaste utvärderingen från Högskoleverket var arbetsterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet den enda arbetsterapeututbildning i Sverige som fick betyget ”Mycket hög kvalitet”. Högskoleverket skrev bland annat att utbildningen i mycket hög grad visar kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om samband mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen. 

Även långsiktiga satsningar har gjorts för att stärka upp den digitala kompetensen som ett redskap i studenternas lärande och för den kommande professionen.

– För att kunna utbilda framtida arbetsterapeuter är det viktigt att utbildningen lägger grunden för en kunskapsbaserad yrkesutövning som är samhällsrelevant och personcentrerad. Den digitala kompetensen är en viktig faktor för det livslånga lärandet eftersom kunskapen och behoven förändras väldigt snabbt i samhället, säger Maria Larsson Lund.

Arbetet pågår ständigt med att förbättra och utveckla programmet.  En självvärdering av programmets moment där yrkesfärdigheter tränas praktiskt har nyligen genomförts för att utveckla utbildningens innehåll. Medel har sökts för att utveckla labbutrusningen med exempelvis mer kognitiva hjälpmedel, och även för att utveckla former för hur studenterna kan stödjas till att utveckla sitt PLN, professionella lärandenätverk.

Maria Larsson-Lund

Maria Larsson-Lund, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493833
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Taggar