Hoppa till innehållet

Studenter presenterade idéer för extern jury

Publicerad: 29 maj 2017

Examinationsuppgiften för arbetsterapeutstudenter i termin fyra var att presentera sina idéer till en produkt eller tjänst för en extern jury. De två som enligt juryn var mest nytänkande och hade bra presentationer var produkten barnselen Play a Part för rullstolsburna och tjänsten med namnet Vardagsbalans, om stresshantering.

– Det är tredje gången jag sitter i panelen för Kläckningen. Det är jättekul att se att kvaliteten på pitcharna bara blir bättre från år till år. Det fanns många bra idéer som studenterna har jobbat med, så jag hoppas att de tar dem vidare, säger en av jurydeltagarna Lisa Braafnäs Mujagic, business developer på LTU Business AB.

Examinationen genomfördes i grupper med två till fyra personer och bestod av en skriftlig inlämningsuppgift och en muntlig säljande presentation vid en workshop.

Den skriftliga delen innehöll delar ur en affärsplan med exempelvis budget, marknadsföring, finansiering och mål.

Under workshopen, som även kallas Kläckning, presenterades affärsidéen muntligen under en säljande presentation på cirka tio minuter inför en jury bestående av externa representanter. Efter presentationen fick gruppen feedback.

Förebyggande stresshantering

Idéen Vardagsbalans vann kategorin bästa tjänst. Det är föreläsningar och/eller workshops som är framtagna för att jobba förebyggande med stresshantering, där perspektivet med hela människan är viktigt.

– Eftersom stressrelaterad ohälsa är ett växande problem i samhället vill vi göra något åt detta. Vi anser att vi som arbetsterapeuter har en helhetssyn och ett annat perspektiv jämfört med andra som jobbar med samma sak, fortsätter Susanne Ulander, Sundsvall.

Motivering bästa tjänst – Vardagsbalans

”Ett viktigt och aktuellt område inom arbetsterapi i kombination med en bra presentation”.

Barnsele för personer som är rullstolsburna

Bästa produkt blev Play a part, en sele som är tillverkad för personer som är rullstolsburna så att de kan ha barnet i knäet vid sitt eller barnets aktivitet, där händerna är upptagna med annat än att hålla i barnet, som exempelvis vid matinköp.

– Det finns ingen barnsele som är utvecklad för just rullstol, så där är vi lite unika, säger Katarina Gustavsson, Arvika.
– Det var jättekul att vi vann och inget vi förväntade oss. Det var många bra presentationer under dagen, säger Andrea Ingloff Lund, Berlin.
– Det var härligt att få feedback och annorlunda eftersom det inte är så som vi brukar examineras. Det var också väldigt intressant att få lyssna till de andras presentationer, säger Johanna Björklund, Åmotfors.

Motivering bästa produkt – Play a part

”Stort behov för individen. Den är dessutom testad tillsammans med användare”.