Hoppa till innehållet

Topprankad gästprofessor undervisar på universitetet

Publicerad: 11 oktober 2017

Det är tredje gången som gästprofessor Gwendolen Jull, professor emeritus inom fysioterapi vid Queensland University, Australien, har besökt Luleå tekniska universitet. Under besöket undervisade hon masterstudenter och kliniska handledare samt arbetade vidare på samarbetet inom olika forskningsprojekt.

Gwendolen Jull undervisade om undersökning och behandling av nackbesvär för studenter i programmet Master Fysioterapi, inriktning Ortopedisk manuell terapi, OMT. Det var tredje gången hon involverats i utbildningen vid Luleå tekniska universitet där hon uppdaterade deltagarna hur forskning ändrar det kliniska utövandet.

– Masterkurserna är riktigt bra och studenterna är fantastiska. Det är stort att universitetet har en masterutbildning i OMT och det är bra för fysioterapin i Sverige. Det ökar standarden på fysioterapi väldigt mycket när de som arbetar kliniskt är utbildade på högre nivå, säger Gwendolen Jull.

Intressanta föreläsningar

För första gången höll hon även i en tvådagars uppdragsutbildning för bland annat de kliniska handledarna som handleder universitets studenter i grundutbildningen inom fysioterapi vid den verksamhetsförlagda undervisningen, VFU.

Handledare Jörgen Gustavsson arbetar vid Hortlax hälsocentral som fysioterapeut. Han tog chansen att delta på uppdragsutbildningen.

– Det är tuffa dagar som kräver mycket och dessutom är utbildningen på engelska, men det är otroligt inspirerande och fantastiskt intressanta föreläsningar varvat med praktik. Det inspirerar och ger nya vinklar till att fortsätta jobba med nackpatienter.

Många av de metoder som används idag vid undersökning och behandling av nackbesvär har utvecklats och utvärderats i olika forskningsstudier av Gwendolen Jull och hennes kollegor i Australien.

– Det är en fantastisk förmån att ha en person med hennes kliniska och vetenskapliga kompetens som undervisar vid Luleå tekniska universitet, säger Ulrik Röijezon, docent inom fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.

Forskningssamarbete mellan tre universitet

Inom forskningen pågår ett samarbete där muskelaktiviteten hos djupa och ytliga nackmuskler vid olika typer av nackträning undersöks. Gwendolen Jull medverkar dessutom som handledare och forskarkollega i projekt som involverar studenter vid master OMT-utbildning.

Det pågår även ett samarbete inom central motorisk kontroll för nacke och rygg mellan Luleå tekniska universitet, University of Queensland och Chiang Mai University i Thailand, där även forskarna Julia Treleaven, Australien, och Sureeporn Uthaikhup, Thailand, medverkar tillsammans med Ulrik Röijezon och Peter Michaelson vid Luleå tekniska universitet.

– Vi är alla mycket intresserade av samma område och fördelarna med att samarbeta är att vi kan få större deltagargrupper och att vi kan hävda att resultaten troligen är representativt för den allmänna befolkningen, säger Gwendolen Jull.